020 530 0160

Litigation

Het voeren van gerechtelijke procedures is het monopolie van de advocaat. Het vergt dan ook bijzondere vaardigheden. Strategisch inzicht, overtuigingskracht, de juiste tactiek op het juiste moment en een winnaarsmentaliteit. Als het eenmaal zo ver is dat er geprocedeerd moet worden, heeft de advocaat een enorm arsenaal aan juridische instrumenten dat ingezet kan worden om het gewenste resultaat te behalen.

Bij SOLV hebben we een team van zeer ervaren procesadvocaten. Wij investeren in het up-to-date houden van onze kennis op het procesrecht. De messen zijn continu geslepen. Voordat we aan een zaak beginnen zorgen we ervoor dat we volledig zijn ingevoerd in de inhoudelijke materie en het dossier en dat we alle betrokken belangen in kaart hebben. In ieder geschil zijn immers uiteindelijk de feiten beslissend.

Zo zorgen wij ervoor dat geschillen snel en adequaat worden opgelost.
Wij hebben ervaring in vele verschillende soorten procedures: spoedeisende kort gedingen over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of over contractuele wanprestatie, bodemprocedures over mislukte automatiseringsprojecten om schade vast te stellen en te verhalen en bestuursrechtelijke procedures tegen overheidstoezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben voor onze cliënten tot aan de Hoge Raad geprocedeerd tegen de Nederlandse Staat om veranderingen teweeg te brengen in het recht.

De advocaten van SOLV hebben daarnaast unieke kennis en ervaring in het leggen van beslag, met name (digitaal) bewijsbeslag. In een grote hoeveelheid complexe situaties hebben wij in nauwe samenwerking met vaste deurwaarders en IT-deskundigen bij wederpartijen het bewijs weten veilig te stellen om voor onze cliënten hun zaak op te bouwen.

Ten slotte committeert SOLV zich eraan om op pro bono basis zaken te voeren van groot maatschappelijk belang, zoals de zaak tegen risicoprofileringssysteem SyRI.

Onze diensten

  • Procedures over contractuele wanprestatie en informatieverplichtingen
  • Procedures voor het vaststellen en verhalen van schade
  • Procedures over mislukte automatiseringsprojecten
  • Procedures over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
  • Bestuursrechtelijke procedures tegen toezichthouders
  • Zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Het voorbereiden en laten uitvoeren van (digitaal) bewijsbeslag
  • Het leggen van conservatoir en executoriaal verhaalsbeslag

publicaties

Gerelateerd aan Litigation