020 530 0160

Uitgeverij

Een uitgeverij is essentieel om publicaties op de markt te krijgen. Toch is het niet de uitgeverij, maar de maker zelf die beschikt over de auteursrechten op deze werken. Anders dan bij de film- en muziekproducent, beschikt de uitgeverij ook niet automatisch over een eigen naburig recht op deze werken. Voor de verkrijging van enige (exploitatie)rechten moet de uitgeverij daarom afspraken met de maker maken. Zo beschouwd is de positie van een uitgeverij niet heel sterk. Mede om die reden is de marktpositie van uitgeverijen in deze digitale tijd verslechterd. Hun publicaties worden te pas en te onpas online gedeeld, vaak zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Met de komst van de herziene auteursrechtrichtlijn zal dit deels veranderen. De richtlijn zal uitgevers voorzien in een eigen persuitgeversrecht voor perspublicaties. Onder perspublicaties worden journalistieke publicaties verstaan, bijvoorbeeld in dag-, week-, of maandbladen en op nieuwswebsites. Met dit naburige recht wordt beoogd uitgevers te beschermen tegen het ongeautoriseerde online gebruik door informatiediensten, zoals nieuwsaggregatoren, zoekmachines en andere online platforms.

Door digitalisering zijn bovendien ook nieuwe explotatievormen voor uitgevers ontstaan. Naast de traditionele mediavormen van gedrukte uitgaven, zoals boeken, tijdschriften en kranten, worden de werken middels abonnementen ook digitaal beschikbaar gesteld.

Tot slot heeft de digitalisering binnen de sector uitgeverij nieuwe vraagstukken doen rijzen. Zo oordeelde de Europese rechter dat e-books – in tegenstelling tot fysieke exemplaren – niet vatbaar zijn voor ‘uitputting’. Als gevolg daarvan kunnen e-books niet zomaar tweedehands doorverkocht worden. Het arrest heeft mogelijk niet alleen betrekking op e-books, maar ook op andere digitale content met betrekking tot Media en entertainment.

Als uitgever staat u dus voor verschillende uitdagingen: van contracteren met makers van de werken tot de bestrijding van online inbreukmakers.  Bij SOLV beschikken we over de nodige ervaring en de noodzakelijke kennis om u in dit soort kwesties te ondersteunen.

Onze diensten

  • Het voeren van inbreukprocedures namens rechthebbenden en exclusieve licentiehouders, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten met makers en uitgevers, zoals uitgeefovereenkomsten en akten van overdracht.
  • Advisering over de bescherming en verkrijging van intellectuele eigendomsrechten.

publicaties

Gerelateerd aan Uitgeverij