020 530 0160

Juridische informatie

Adres- en contactgegevens

SOLV B.V.
Anne Frankstraat 121
1018BZ Amsterdam
Nederland

P.O. Box 75538
1070AM Amsterdam

T: +31 20 5300 160
F: +31 20 5300 170
E: info@solv.nl

Rechtsvorm, KvK Nummer, BTW-nummer

SOLV B.V. (“SOLV”) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 18060314. Het BTW-nummer van SOLV is NL.8093.11.008B.01.

Dienstverlening, tarieven en voorwaarden

SOLV B.V. levert juridische diensten, waaronder advisering en procesvertegenwoordiging, op de expertisegebieden die op www.solv.nl zijn beschreven. Wij werken in beginsel op basis van de uurtarieven van onze medewerkers. Wanneer dat passend is, kunnen wij ook andere afspraken maken.

Op alle rechtsverhoudingen tussen SOLV B.V. en haar cliënten zijn de algemene voorwaarden van SOLV van toepassing. Deze rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Beroepsorde

De advocatuur is een gereglementeerd beroep. De advocaten van SOLV zijn dan ook ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 94. De beroepsregels voor advocaten zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten

Verzekering

SOLV B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De gegevens van die verzekering worden op verzoek toegezonden. 

Klachtenregeling

SOLV Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de operationeel manager van ons kantoor. 

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. 

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.