020 530 0160

Fintech

Financiële wetgeving is gericht op de stabiliteit en integriteit van het financieel systeem. Die stabiliteit werd danig op de proef gesteld door de kredietcrisis. Die toonde aan dat strengere kapitaaleisen noodzakelijk waren. Ander zou het omvallen van één bank een te grote invloed hebben op de stabiliteit van andere banken. Sinds de kredietcrisis zijn zowel de toetredingseisen als het toezicht aanzienlijk strenger geworden.

Ook de integriteit van het financieel systeem wordt getest. Europese toezichthouders legden in de periode van 2008-2018 voor een recordbedrag aan boetes op aan marktpartijen die hun anti-witwasprocessen niet op orde hadden. In Nederland was het in 2018 ING dat een boetekleed van 775 miljoen aan moest trekken. Nu lijkt ook ABN aan de beurt. Terecht, want banken zijn de poortwachters van het financiële systeem. Zonder hun medewerking, kan geld van internationale, georganiseerde misdaad niet de markt op komen.

Wie financiële diensten wil verlenen, heeft in veel gevallen een vergunning nodig. Fintech-partijen moeten zich dus bewust zijn van de relevante wetgeving. Dat geldt vanzelfsprekend voor Fintech-partijen die zelf een vergunning willen aanvragen. Maar het geldt net zo goed wanneer Fintech-partijen technologie leveren die de processen van marktpartijen ondersteunt.

Die wetgeving is complex en sluit niet altijd aan bij ontwikkelingen in de markt. Dat is lastig voor innovatieve partijen en vraagt om specialistische kennis.

Een belangrijk onderwerp is PSD2. Met de implementatie van deze Europese richtlijn is het in heel Europa mogelijk om twee nieuwe betaaldiensten aan te bieden: de Payment Initiation Service en de Account Information Service. Die eerste kennen we in Nederland al wat langer, het is het model waar iDeal op gebaseerd is. De Account Information Service is een dienst die het mogelijk maakt dat consumenten derde partijen toegang geven tot hun transactiegegevens, zodat zij daar value added services op kunnen baseren. Een digitaal huishoudboekje is daarbij slechts het begin.

De advocaten van SOLV hebben de specialistische kennis die nodig is om over deze complexe onderwerpen te adviseren en procederen, en bedienen de Fintech-markt al vele jaren.

Onze diensten

  • Begeleiden van vergunningaanvragen
  • Opstellen, beoordelen en onderhandelen van commerciële contracten en algemene voorwaarden
  • Advisering en vertegenwoordiging in geschillen over IT-contracten
  • Advisering over privacy-aspecten van Fintech

publicaties

Gerelateerd aan Fintech