020 530 0160

Yentl
van den Winkel

Advocaat

Yentl van den Winkel is gespecialiseerd in het procesrecht. Zij procedeert regelmatig over inbreuken op auteursrechten en databankrechten, over contractuele geschillen en over ondernemingsrechtelijke conflicten zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Yentl vertegenwoordigt zowel grote softwareleveranciers als belangenorganisaties en startende ondernemingen. Ook heeft Yentl veel ervaring met het leggen van conservatoire bewijsbeslagen, bijvoorbeeld op ongeautoriseerde kopieën van software, en inzagevorderingen.

Yentl is een betrouwbare en toegewijde advocate die zich altijd tot het uiterste inzet voor haar cliënten, ook in haar adviespraktijk. Yentl adviseert cliënten over regulering, (interne) governance en conflictoplossingen, en helpt cliënten bij het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, waaronder licentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en aandelen-koopovereenkomsten.

Yentl is verantwoordelijk voor het aannemen en begeleiden van onze student-stagiaires. Ook heeft zij zich actief ingezet voor de Jonge Balie.

Enkele zaken

2019: vertegenwoordigt een softwarebedrijf bij het leggen van bewijsbeslag en het voeren van een bodemprocedure over databankinbreuk met een belang van honderden miljoenen euro’s

2018: vertegenwoordigde een onderneming in een bodemprocedure over contractuele boetes vanwege het overtreden van een contactverbod waarvoor een executie kort geding is gestart

2017-2018: vertegenwoordigt verschillende softwarebedrijven in procedures over software piracy waarin afgifte en/of bewijsbeslag is gelegd op illegale software

2015-2020: advisering over diverse projecten en samenwerkingen in de zorgsector

2015: onderhandelde en assisteerde in zowel kort geding als een bodemprocedure tegen een softwareleverancier die een samenwerking in het kader van maatwerksoftware beëindigde