020 530 0160

Ondernemingsrecht & M&A

SOLV adviseert over diverse aspecten van het ondernemingsrecht. Dit varieert van het inrichten van corporate governance, het adviseren over vennootschapsstructuren en het begeleiden van investeringstrajecten en overnames. Onze cliënten profiteren van een waardevolle combinatie van strategische ervaring en juridische expertise.

Ondernemingsrecht zit in het DNA van SOLV. SOLV is opgericht ten tijde van de dotcom-bubbel. Veel tech-bedrijven hadden ook in die tijd al behoefte aan begeleiding, niet alleen op IT-gebied, maar juist ook op het gebied van hun interne organisatie. Onze cliënten waren de startups van toen, en zijn de corporates van nu.

Kenmerkend voor de advocaten van SOLV is een pragmatische aanpak met aandacht voor niet alleen de juridische, maar juist ook de bedrijfseconomische aspecten van ondernemen. Wij begrijpen dat ondernemers, investeerder en bestuurders geen behoefte hebben aan simpelweg een uitleg over wat er in de wet staat. Zij zoeken een partner die met hen meedenkt in oplossingen, gegeven de juridische realiteit en uitdagingen.

In de M&A-praktijk is SOLV erop gericht om een waardevolle bijdrage te leveren aan het tot stand komen van de transactie. Dat gaat verder dan het opleveren van een overeenkomst. Onder aan de streep moet er een goede balans worden gevonden tussen de upside van een transactie en de hieraan verbonden risico’s. SOLV heeft oog voor de juridische, bedrijfseconomische en strategische afwegingen in dit kader.

Bijzondere aandacht verdient de expertise van SOLV op het gebied van bedrijfscontinuïteit en meer specifiek continuïteit in IT-dienstverlening en bescherming van IP in faillissementssituaties. Veel partijen hebben behoefte aan zekerheid over de continuïteit van dienstverlening van hun leveranciers. Dat is in het bijzonder het geval waar de belangen het grootst zijn, zoals in de fintech-sector. Zeker in het cloud- en SaaS-tijdperk moeten partijen erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening door hun providers gegarandeerd is. SOLV heeft veel ervaring met het opzetten van continuïteitsconstructies, om de nadelige gevolgen van een faillissement van leveranciers te vermijden.

Onze diensten

  • Begeleiden van investeringstrajecten: opstellen en beoordelen van term sheets, investeringsovereenkomsten, onderhandelen over investeringsvoorwaarden
  • Opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • Begeleiden bij overnames en verkooptrajecten
  • Due diligence
  • Management buyouts
  • Begeleiding bij en procederen over aandeelhoudersgeschillen
  • Adviseren over en opzetten van continuïteitsconstructies

publicaties

Gerelateerd aan Ondernemingsrecht & M&A