020 530 0160

IT-recht

De goede werking van IT-systemen is voor veel organisaties van kritiek belang. Men wil bij ontwikkelingstrajecten dus niks aan het toeval overlaten. Slimme maatwerkcontracten zijn daarom nodig, waarin regelingen zijn opgenomen om vastgelopen trajecten weer vlot te trekken, voordat discussies escaleren tot rechtszaken.

De ervaring leert echter dat problemen tijdens IT-trajecten toch relatief vaak uitmonden in procedures.

Wanneer na de ontwikkeling en implementatie iets misgaat met IT-systemen heeft dat doorgaans grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, met als gevolg schade door bedrijfsstagnatie en soms aansprakelijkheden ten opzichte van derde partijen zoals klanten. Wanneer beveiligingssystemen kwetsbaar worden, bestaan er risico’s van datalekken en diefstal van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom.

Aan de andere kant zijn IT-systemen vaak zo complex en gaan de ontwikkelingen zo snel, dat leveranciers niet kunnen garanderen dat systemen 100% beschikbaar zijn en geen enkele kwetsbaarheid bevatten.

Maar zoals IT tegenwoordig alle facetten van onze samenleving raakt, bestrijkt het IT-recht veel meer verschillende vakgebieden.

IT-recht raakt bijvoorbeeld aan het auteursrecht, nu de software in veel IT-systemen auteursrechtelijk beschermd is. Maar IT-recht gaat ook over online contracteren, digitale handtekeningen, cybersecurity, en een breed scala aan andere onderwerpen.

De advocaten van SOLV zijn IT topspecialisten van het eerste uur. We stellen solide contracten op waarin de belangen van onze cliënten en van het traject als geheel optimaal worden gewaarborgd. We werken voor zowel leveranciers als opdrachtgevers en kennen daardoor beide kanten van de discussie.

Ook bij conflicten kunt u met vertrouwen een beroep doen op de advocaten van SOLV. Wij zorgen met een uitgekiende processtrategie voor een maximaal resultaat.

Onze diensten

  • Procederen over mislukte automatiseringsprojecten en andere IT-geschillen
  • Advisering en contractering bij outsourcing en cloudsourcing
  • Opstellen van en onderhandelen over IT-contracten, zoals ontwikkelovereenkomsten, SLA’s, licentieovereenkomsten, SaaS- en cloudcontracten
  • Het voeren van arbitragezaken
  • Advisering bij IT-aanbestedingen

publicaties

Gerelateerd aan IT-recht