020 530 0160

Marieke
Jacobs

Advocaat

Marieke is gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder het privacy en gegevensbeschermingsrecht, media- en communicatierecht en intellectuele eigendomsrecht. Ze adviseert over auteursrecht- en merkrechtzaken, onrechtmatige perspublicaties en ze staat een aantal belangenorganisaties bij in collectieve massaschadezaken tegen grote techbedrijven.

Marieke is een betrokken en gedreven advocaat die complexe juridische vraagstukken niet uit de weg gaat. Zij weet snel door te dringen tot de kern van de zaak en werkt dan ook met een doelgerichte aanpak. Zij is een betrouwbare advocaat die voor het uiterste gaat. Vanwege haar open houding en nieuwsgierigheid breidt zij haar kennis en ervaring graag uit naar andere rechtsgebieden.

Marieke is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij zowel de bachelor als master IT-recht heeft afgerond. Tijdens haar studie groeide haar interesse voor het intellectuele eigendomsrecht, in het kader waarvan ze verschillende aanvullende masterclasses op het gebied van het auteursrecht, merken- en modellenrecht en octrooirecht heeft gevolgd.

Haar masterscriptie schreef Marieke over de mogelijke auteursrechtelijke bescherming van Amerikaanse werken van toegepaste kunst in Nederland, waarvoor zij onderzoek heeft gedaan naar complexe vraagstukken uit het internationale auteursrecht. Naast haar opleiding is ze actief betrokken geweest bij de Rechtenfaculteit, doordat zij als student-assistent de werkgroepen voor het vak Inleiding IT-recht doceerde.

Ook heeft ze tijdens haar opleidingsjaren een semester aan Queen’s University in Kingston, Canada gestudeerd. Daar heeft ze de vakken Family Law, Evidence en Securities Regulations gevolgd.