020 530 0160

Persrecht & Reputatiemanagement

De media zijn de waakhond van de samenleving en geven ons de mogelijkheid kritisch te zijn over beslissingen van machthebbers. Het is dan ook van groot belang dat journalisten zich vrijelijk kunnen uiten. Zij moeten voldoende waarborgen hebben om een tegengeluid te kunnen laten horen, ook in het relatief vrije Nederland en Europa.

Door de opkomst van sociale media en blogs is het journalistieke landschap veranderd. Bloggers, vloggers en influencers hebben een steeds grotere invloed en vervullen vaak een vergelijkbare rol als traditionele media. De nationale en internationale rechtspraak beweegt gestaag mee met deze maatschappelijke ontwikkeling en dat laat ruimte voor interpretatie.

Het journalistieke vak kent ook veel juridische uitdagingen. Niet altijd wordt het journalistiek brongeheim gerespecteerd. En niet altijd respecteren journalisten het recht op privacy, het auteursrechtelijke portretrecht of de reputatie van bedrijven of bekende en minder bekende personen. Ook bij het maken van reclame of het voeren van campagnes bestaat de kans dat bedrijven, NGO’s en politieke of publieke organisaties grenzen overschrijden. Dit leidt regelmatig tot geschillen en procedures.

De Raad voor de Journalistiek heeft een leidraad vastgesteld. Die biedt handvatten om te bepalen of sprake is van zorgvuldige journalistiek. Iedereen die zich bezighoudt met journalistiek wordt uitgenodigd om zich aan de Leidraad te houden. Maar dat is niet wettelijk geregeld en de Leidraad is niet onomstreden. Dat biedt mogelijkheden.

Ondertussen worden online platforms en andere internettussenpersonen steeds vaker en steeds heftiger aangesproken om inbreuken op internet tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om fake news of terroristische uitingen. Doen zij niet genoeg, dan kunnen zij zelf aansprakelijk worden gehouden. Dat is niet altijd terecht. Daarnaast worden ook blogs veelvuldig aangesproken op het schenden van auteursrecht, bijvoorbeeld door het linken naar onrechtmatig materiaal.

SOLV voert sinds haar oprichting procedures in het kader van persrecht en reputatiemanagement. SOLV heeft met toonaangevende zaken bijgedragen aan de rechtsontwikkeling van deze niche. Wij kennen beide kanten van de medaille en vertegenwoordigen zowel uitgevers, vloggers, influencers, omroepen als politieke organisaties, bedrijven, online platforms en natuurlijke personen. We procederen over vrijheid van meningsuiting, portretrecht, privacy en reputatiemanagement.

Onze diensten

  • Voeren van gerechtelijke procedures over inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige publicaties, schending van het journalistieke brongeheim
  • Bijstand in procedures voor de Raad voor de Journalistiek en Reclame Code Commissie
  • Beoordelen van de toelaatbaarheid van campagnes en publicaties.
  • Adviseren over het voorkomen en beperken van reputatieschade na een (onrechtmatige) publicatie
  • Corresponderen over inbreuk op het recht op de vrije meningsuiting of privacy en het voeren van onderhandelingen
  • Adviseren over verwijderingsverzoeken van betrokkenen
  • Beoordelen van verzoeken tot verstrekken van persoonsgegevens.
  • Adviseren over het offline halen van content en aansprakelijkheid van tussenpersonen

publicaties

Gerelateerd aan Persrecht & Reputatiemanagement