020 530 0160

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam die een onderneming voert in het economisch verkeer. Het handelsnaamrecht valt net als het modellenrecht, databankenrecht, merkenrecht en auteursrecht onder de intellectuele eigendomsrechten.

De handelsnaam van een onderneming hangt vaak nauw samen met merken van de onderneming, maar is wezenlijk anders. Bescherming van de handelsnaam vergt geen inschrijving. Het handelsnaamrecht ontstaat van rechtswege door gebruik in het economisch verkeer. Een ondernemer kan de handelsnaam bijvoorbeeld voeren in een domeinnaam, in reclame of op facturen.

Het handelsnaamrecht beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie door gebruik van hun bedrijfsnaam of een soortgelijke naam door derden. Een logo valt niet onder de bescherming.

Er is sprake van inbreuk wanneer een jongere handelsnaam bij het publiek (mogelijk) verwarring veroorzaakt ten opzichte van de oude handelsnaam. De beschermingsomvang is beperkt tot het geografische gebied waarbinnen de onderneming opereert en de branche waarin de onderneming actief is.

Voor ondernemers is het handelsnaamrecht een laagdrempelige manier om de eigen bedrijfsnaam te beschermen. Aan de totstandkoming van het recht zijn geen kosten verbonden en een onderneming kan meerdere beschermde handelsnamen voeren.

De keuze voor een beschrijvende handelsnaam is populair; deze zijn in zoekresultaten op het internet gemakkelijk te vinden. Daartegenover staat dat de beschermingsomvang van een beschrijvende naam kleiner is. Het handelsnaamrecht geeft de houder geen monopolie op normaal en gangbaar taalgebruik.

Onze advocaten zijn ervaren specialisten in het handelsnaamrecht en begrijpen de waarde van een sterke handelsnaam. Wij weten dan ook hoe we uw handelsnaam op een strategische en efficiƫnte wijze kunnen beschermen. Indien nodig procederen we voor zowel eisers als verweerders, zowel in kort geding als in bodemprocedures.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures over handelsnaaminbreuk, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Corresponderen over handelsnaaminbreuk: sommatiebrieven, onthoudingsverklaringen en onderhandelingen
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten en akten van overdracht
  • Advisering over handelsnaaminbreuk, de beschermingsomvang en handelsnaamkeuze
  • Advisering over gebruik handelsnaam in domeinnaam, Adwords en reclame

publicaties

Gerelateerd aan Handelsnaamrecht