020 530 0160

Advertising

De advertisingsector heeft het niet makkelijk. De budgetten voor printmedia zijn beperkt en online is de concurrentie moordend. Bovendien ligt online advertising sinds de AVG onder een vergrootglas. Tot slot wordt de inhoud van advertenties gereguleerd door reclamerecht.

Niet adverteren is geen optie: “stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.”

Online advertising biedt adverteerders de mogelijkheid om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Dat is in potentie een veel effectievere vorm van adverteren dan met klassieke printmedia. Maar om die effectiviteit te meten, worden cookies gebruikt en persoonsgegevens verzameld. Daarvoor zijn strenge privacyregels, en ook de Telecommunicatiewet geeft kaders.

Bij meer traditionele vormen van advertising speelt het reclamerecht een grotere rol. Dat gaat over de vraag wat wel en niet kan in reclame. Die regels zijn neergelegd in algemene en specifieke reclameregels.

Bij alle juridische advertisingvraagstukken is het van belang om geadviseerd te worden door een specialist. SOLV heeft de expertise die nodig is in dit juridische mijnenveld.

De advocaten van SOLV hebben daarbij een pragmatische aanpak. Of het nu gaat om een ingewikkelde procedure over vergelijkende reclame, of om een advies over online profilering, SOLV weet raad.

Bijzondere aandacht verdient SOLV’s expertise op het gebied van online marketing via affiliatenetwerken. SOLV is dankzij de focus op technologie, media en communicatie als geen ander in staat om ook de technische kant van advertising te begrijpen.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures in verband met misleidende of vergelijkende reclames en oneerlijke handelspraktijken
  • Het corresponderen over misleidende of vergelijkende reclames en oneerlijke handelspraktijken: sommatiebrieven, onthoudingsverklaringen en onderhandelingen
  • Het adviseren over de toelaatbaarheid van (vergelijkende) reclame-uitingen, promotionele kansspelen, direct marketing acties, kansspelen, tv sponsoring, productplacement en over het gebruik van andermans merk, portret, muziek en (persoons)gegevens
  • Het adviseren over de bescherming van formats, slogans, advertising property en reclamecampagnes
  • Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten tussen adverteerder en reclamebureau, sponsorovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
  • Het opstellen van actievoorwaarden voor (promotionele) acties en het geven van advies over het gebruik van (persoons)gegevens

publicaties

Gerelateerd aan Advertising