020 530 0160

Zorg

In de zorg speelt de verwerking van patiëntgegevens een cruciale rol. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG geven algemene privacyregels voor verwerkingen van gezondheidsgegevens, maar aanvullende, meer specifieke bepalingen worden voorgeschreven door bijvoorbeeld de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg en van medisch wetenschappelijk onderzoek te waarborgen, bestaat een uitgebreid wettelijk kader, waarin ook regels zijn neergelegd voor gegevensverwerking. Denk aan de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKgz) en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo).

Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn een aantal medische beroepsgroepen verplicht zich te registreren. Wij adviseren over de Wet BIG en de praktijk van naming-and-shaming bij tuchtrechtelijke maatregelen.

Het intellectueel eigendomsrecht is ook een rechtsgebied dat steeds relevanter wordt in de zorgsector. Wij adviseren over auteursrechtmerkenrechthandelsnaamrechtdatabankenrecht, licentie- en geheimhoudingsovereenkomsten.

Verder hebben wij unieke kennis van de juridische uitdagingen op het snijvlak van zorg en ICT, zoals over het elektronisch patiëntendossier, software voor gegevensuitwisseling en cloudoplossingen. Wij adviseren u bij het opstellen en beoordelen van IT-contracten, zoals ontwikkelovereenkomsten, SaaS-overeenkomsten, service level agreements en (sub)verwerkersovereenkomsten.

Onze diensten

  • Het opstellen en beoordelen van IT-overeenkomsten en privacydocumentatie
  • Privacyrechtelijke aspecten van wetenschappelijk-, statistisch- en kwaliteitsonderzoek met patiëntgegevens
  • Het opstellen en beoordelen van Service Level Agreements, verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met cloud-, IT- en softwareleveranciers
  • Continuïteitstrategieën voor patiëntgegevens in de cloud
  • Het begeleiden bij en uitvoeren van privacy compliance trajecten
  • Het adviseren over complexe privacyvraagstukken in de zorg
  • Het adviseren over inzageverzoeken van patiënten

publicaties

Gerelateerd aan Zorg