020 530 0160

Auteursrecht

Het auteursrecht is één van de intellectuele eigendomsrechten. Net zoals het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het databankenrecht, de naburige rechten en het octrooirecht.

Het auteursrecht beschermt werken die origineel en creatief zijn, maar de drempel is laag. Auteursrechten kunnen rusten op muziek, boeken, foto’s, films en kunst. Maar ook andere soorten tekst, beeld en geluid komen in aanmerking. Ook design en software kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.

Binnen de IE portfolio van veel organisaties vormt het auteursrecht een waardevol bezit. Waar een merk duidelijk maakt van welk bedrijf een product afkomstig is, beschermt het auteursrecht vaak het product zelf, net zoals een bedrijfsgeheim. Denk bijvoorbeeld aan uitgevers, filmproducenten of softwareontwikkelaars. Zij kunnen niet bestaan zonder auteursrechtelijke bescherming.

Aan de andere kant staan de gebruikers en distributeurs van auteursrechtelijke werken, zoals omroepen en streamingdiensten. Zij moeten tegen redelijke voorwaarden toegang krijgen tot het repertoire van rechthebbenden.

Dan zijn natuurlijk de makers van het auteursrechtelijk werk zelf onmisbaar. Zij moeten hun auteursrecht te gelde maken en zo nodig handhaven, zodat zij in staat blijven om hun creatieve werk te verrichten. Collectieve rechtenorganisaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Ten slotte worden online platforms en andere internettussenpersonen steeds vaker en steeds heftiger aangesproken om auteursrechtelijke inbreuken op internet tegen te gaan. Doen zij niet genoeg, dan kunnen zij zelf aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk.

Welke rol u of uw organisatie ook heeft: het auteursrecht is in veel gevallen zo complex en de belangen zijn zo groot, dat de bijstand van een gespecialiseerde advocaat vaak noodzakelijk is.

SOLV loopt al sinds oprichting van het kantoor in 2001 voorop in de ontwikkelingen in het auteursrecht. Vanwege de focus op onze niche zijn wij altijd volledig op de hoogte van wat er speelt, zowel juridisch, technologisch, als in de markt.

Lees meer over het auteursrecht.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures over auteursrechtinbreuk, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Het voorbereiden en laten uitvoeren van (digitaal) bewijsbeslag
  • Corresponderen over auteursrechtinbreuk: sommatiebrieven, onthoudingsverklaringen en onderhandelingen
  • Advies over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op internet en de rol van tussenpersonen bij de handhaving van het auteursrecht
  • Bestrijden van counterfeit (namaak)
  • Advisering over collectief beheer en rights clearing
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten en akten van overdracht
  • Advisering over softwareauteursrecht en open source

publicaties

Gerelateerd aan Auteursrecht