020 530 0160

Media, Omroep & Entertainment

De noemer Media, Omroep en Entertainment omvat inmiddels zoveel verschillende spelers, kanalen en distributiemogelijkheden dat van een enkele sector eigenlijk niet meer gesproken kan worden. Innovatie en digitalisering staan bij iedereen aan de top van het prioriteitenlijstje, maar de middelen zijn niet eerlijk verdeeld. De grote spelers bouwen gestaag hun voorsprong uit.

En waar het internet vroeger een vrijplaats was, neemt de regeldruk ook daar met forse stappen toe. Steeds complexere regels moeten ervoor zorgen dat iedereen een kans krijgt. Dan is het noodzakelijk om de juridische regels van binnen en van buiten te kennen.

De advocaten van SOLV helpen graag de challengers, de innovatieve game changers die onverwacht uit de hoek komen.

Het internet heeft het speelveld voor partijen in de omroep, media en entertainment sectoren aanzienlijk verbreed. De traditionele spelers maar ook nieuwe spelers verspreiden content steeds meer multi-channel en via grote online platforms. En elk kanaal heeft weer zijn eigen regels. De content is vaak nauw verweven met reclame. Om het reclameaanbod ook in het online domein te kunnen reguleren ondergaat het mediarecht de nodige wijzigingen. Het Commissariaat voor de Media kan ook online optreden.

Voor auteurs, artiesten en producenten brengt het digitale domein ook nieuwe uitdagingen. Klassieke verdienmodellen staan onder druk. Effectieve handhaving van auteursrechten tegen piraterij wordt daarnaast bemoeilijkt door de anonimiteit waarin uploaders en

downloaders zich begeven. Verkrijging van identificerende gegevens vereist bovendien een belangenafweging waarin de privacy van inbreukmakers nog steeds zwaar weegt.

Digitalisering leidt evengoed tot nieuwe mogelijkheden. Aanbieders van televisie, muziek en boeken bieden hun content aan op basis van wereldwijde online abonnementsvormen. Artiesten en auteurs verdienen op basis van aantallen streams en views, en door content te voorzien van advertising.

De verschuiving van Media, Omroep en Entertainment naar de digitale omgeving vraagt om een heroverweging van klassieke uitgangspunten binnen het recht. De dynamiek en de veelzijdigheid van de sector maken gedegen juridische expertise essentieel. Als niche advocatenkantoor op het gebied van Technologie, Media en Communicatie beschikken wij over die expertise. Hierdoor kunnen we onze cliënten optimaal bedienen.

Onze diensten

  • Advisering over internationaalrechtelijke aspecten van media-toezicht
  • Advisering over reclame en sponsoring
  • Advisering over de Mediawet en de Telecommunicatiewet
  • Het voeren van procedures voor de Raad voor de Journalistiek en Reclame Code Commissie
  • Beoordelen van de toelaatbaarheid van campagnes en publicaties
  • Advisering over de regels voor verschillende aanbieders van audiovisuele mediadiensten
  • Het voeren van procedures over mediaregulering, waaronder tegen het Commissariaat voor de Media
  • Het voeren van procedures over perspublicaties en de vrijheid van meningsuiting
  • Het voeren van procedures over portretrecht

publicaties

Gerelateerd aan Media, Omroep & Entertainment