020 530 0160

Mediarecht

Mediarecht is een verzamelnaam voor verschillende rechtsgebieden. Het omvat de regulering van publieke omroepen, commerciële omroepen en andere aanbieders van audiovisuele mediadiensten in de Mediawet, maar ook het recht op vrijheid van meningsuiting, onrechtmatige perspublicaties, privacy en portretrecht.

Op de Nederlandse omroepmarkt concurreren commerciële omroepen met elkaar maar ook met de publieke omroep. Ondertussen nemen steeds meer over-the-top aanbieders van audiovisuele mediadiensten een deel van de markt in. De programma’s die het publiek aangeboden krijgt zijn wezenlijk anders dan tien of twintig jaar geleden en de manier waarop die programma’s worden aangeboden ook. De Europese en nationale wetgevers rennen achter de ontwikkelingen aan en steeds meer spelers krijgen te maken met mediaregulering. Ook social influencers op bijvoorbeeld YouTube hebben te maken met bemoeienis vanuit de overheid.

Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving.

Al die regulering heeft voor een belangrijk deel ten doel de mediaconsument te beschermen tegen teveel, misleidende of schadelijke reclame-uitingen en om een pluriform media-aanbod te garanderen. De andere zijde van de medaille is het belang van een vrije pers en een toegankelijke, openbare informatievoorziening.

De snelle ontwikkelingen in de markt en de hoge regeldruk hebben tot gevolg dat er een complex regelgevend kader is ontstaan. Onze advocaten navigeren verschillende partijen door dit mijnenveld van regels heen, waaronder omroepen, video on demand video aanbieders, videoplatforms en influencers. Onze advocaten weten wat er speelt en kennen de ins en outs van het mediarecht.

Onze diensten

  • Advisering over internationaalrechtelijke aspecten van media-toezicht
  • Advisering over reclame en sponsoring
  • Advisering over de Mediawet en de Telecommunicatiewet
  • Advisering over de regels voor verschillende aanbieders van audiovisuele mediadiensten
  • Het voeren van procedures over mediaregulering, waaronder tegen het Commissariaat voor de Media
  • Het voeren van procedures over perspublicaties en de vrijheid van meningsuiting
  • Het voeren van procedures over portretrecht

publicaties

Gerelateerd aan Mediarecht