020 530 0160

Kunst & Cultuur

De kunst en cultuur sector is divers. Van kleine theatergezelschappen en individuele kunstenaars tot musea, internationale kunsthandelaren en veilinghuizen. Eén ding staat vast: op elk niveau zijn er juridische uitdagingen.

Wij adviseren cliënten op elk niveau onder andere over geschillen, authenticiteit en provenance, auteursrecht, naburige rechten, contracten en aansprakelijkheid.

Onder andere hebben wij ervaring in advisering voor theaterproducties en festivals, over opdrachtovereenkomsten en vergunningen. Ook staan we individuele uitvoerend artiesten en agenten bij in contractonderhandelingen met podia.

We zijn betrokken geweest bij procedures en onderhandelingen over de koop en levering van kunstwerken en advisering over de herkomst van kunstwerken.

Uiteraard is het intellectueel eigendomsrecht bij kunst en cultuur ook van belang. Is een werk auteursrechtelijk beschermd? En wanneer staat de vrijheid van meningsuiting het toe om het merk of een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander gebruiken in kunst?

Onze diensten

  • Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals koopovereenkomsten, expositie- en bemiddelingsovereenkomsten, optreedcontracten, licentieovereenkomsten, akten van overdracht en samenwerkingsovereenkomsten
  • Het voeren van procedures over stukgelopen samenwerkingen, vrijheid van meningsuiting en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Het voeren van geschillen over de authenticiteit van kunstwerken
  • Het voorbereiden en laten uitvoeren van (digitaal) bewijsbeslag

publicaties

Gerelateerd aan Kunst & Cultuur