020 530 0160

Commerciële contracten

SOLV was het eerste Nederlandse advocatenkantoor dat zich volledig richtte op technologie, media en communicatie (TMC). Hierbinnen specialiseren wij ons op het intellectuele eigendomsrecht, media- en entertainmentrecht, privacy en dataprotectie, IT-recht en ondernemingsrecht.

Vanwege onze focus kennen wij de markt waarop onze cliënten opereren en weten we welke belangen er allemaal spelen. Dat stelt ons in staat om effectieve en heldere contracten op te stellen en op het scherpst van de snede te onderhandelen.

Wij staan als ondernemende advocaten naast onze cliënten. We deinzen er dan ook niet voor terug om vanuit onze expertise mee te denken over de commerciële en operationele aspecten van een deal.

Onze ervaring met commerciële contracten is zeer uiteenlopend. Denk aan licentieovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten, franchise overeenkomsten agentuurovereenkomsten, aktes van overdracht, overeenkomsten voor gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken, samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten voor afgesplitst auteursrecht, overeenkomsten met IT leveranciers, cloud overeenkomsten, sponsorovereenkomsten, OTA’s, overeenkomsten bij outsourcing en aanbesteding, vaststellingsovereenkomsten, memoranda of understanding, letters of intent, geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, consultancy overeenkomsten en advertentieovereenkomsten.

Welke overeenkomsten ook door ons ervaren en pragmatische team van specialisten wordt opgesteld, ze hebben gemeen dat ze zijn toegespitst op de specifieke vereisten van de organisaties en de branche waarbinnen  ze opereren. Heldere afspraken waarbij de commerciële belangen van partijen niet uit het oog worden verloren.

Onze diensten

  • IT-contracten
  • Distributie-, agentuur-, consultancy en franchise-overeenkomsten
  • Licentieovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en service level agreements (SLA’s)
  • Koopovereenkomsten, supply agreements en overige handelscontracten
  • (Out)sourcing contracten en voorwaarden
  • Algemene (inkoop)voorwaarden
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Memoranda of Understanding (MOU), Letters of Intent (LOI) en Non-disclosure agreements (NDA’s)
  • Samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures

publicaties

Gerelateerd aan Commerciële contracten