020 530 0160

Onderwijs

De onderwijssector is meer dan ooit in beweging. Technologische veranderingen hebben veel impact en het speelveld verandert snel. De grote educatieve uitgeverijen hebben nog steeds een flink deel van de markt in handen. Zij kunnen dan ook leunen op decennia van kennis en ervaring en hebben de budgetten om te innoveren.

Maar er duiken steeds meer kleine aanbieders op van digitale leermiddelen. Zij zijn veel wendbaarder en kunnen daardoor sneller inspelen op de wensen van scholen en leerlingen. Ze bieden producten en diensten aan die complementair zijn aan de gevestigde methodes, maar ook producten en diensten ter vervanging daarvan. Dat geeft frictie en complexe juridische uitdagingen.

Ook de distributeursmarkt is in beweging. Van de twee oude reuzen is Iddink ingelijfd bij Sanoma. Het is de vraag of The Learning Network het gaat redden.

Naast de strijd die gaande is op de leermiddelenmarkt, leveren scholen hun eigen strijd. Zij moeten met steeds minder docenten hetzelfde aantal leerlingen bedienen. Technologie kan daarbij helpen, maar biedt ook veel uitdagingen, waaronder juridische.

Bij SOLV hebben we de juridische kennis en de marktkennis in huis om snel te handelen en praktisch te adviseren. Wij adviseren onze cliƫnten in de onderwijssector en de educatieve uitgeverij over verschillende rechtsgebieden, waaronder over contracten, de distributie van leermiddelen en over auteursrechten. Ook adviseren wij over privacy en persoonsgegevens van kinderen. Hoe ver mag een aanbieder van digitale leermiddelen gaan in het versturen van persoonlijke advertenties? Voor welke doeleinden kunnen leerresultaten gebruikt worden? Mogen beelden van leerlingen gebruikt worden in een verslag op YouTube? En kunnen leerlingen daar zelf toestemming voor geven?

Ook zijn wij behulpzaam bij outsourcings- en aanbestedingstrajecten.

Onze diensten

  • Adviseren over privacy issues bij de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, waaronder over de implementatie van het Privacy Convenant
  • Adviseren over auteursrecht, zoals over de onderwijsexceptie, het citaatrecht en beeldrechten
  • Adviseren en contracteren bij outsourcing en aanbestedingen
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, inkoopvoorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten
  • Het voeren van procedures over merkenrecht- en auteursrechtinbreuk, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van support overeenkomsten te behoeve van digitale leermiddelen
  • Adviseren over portrechten van leraren en kinderen
  • Het voeren van procedures over stukgelopen samenwerkingen en over wanprestatie

publicaties

Gerelateerd aan Onderwijs