020 530 0160

Hospitality

De hospitality branche is een groeimarkt die steeds competitiever wordt. Klassieke aanbieders van hospitality diensten zoals hotels, restaurants en organisatoren van evenementen maken steeds vaker gebruik van software oplossingen en platforms van derden om hun diensten aan te bieden. Die partijen krijgen daardoor steeds meer data en macht in handen.

Ook de aanpalende reisbranche is hoogtechnologisch geworden. De mogelijkheden lijken eindeloos om consumenten te bereiken en ze over de hele wereld nieuwe ervaringen te laten beleven.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnen de hospitality industrie veel overeenkomsten gesloten worden: partnerovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, platform overeenkomsten, ontwikkelovereenkomsten, SLA’s, licentieovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere overeenkomsten waarbij IT een belangrijke rol speelt. Vanwege de raakvlakken met derde partijen, betreft het vaak relatief complexe documenten waarvoor een gespecialiseerde jurist nodig is.

Samenwerkingen verlopen natuurlijk niet altijd zoals gewenst. Dit kan leiden tot geschillen en procedures. Specialistische kennis van de hospitality industrie en de belangen die er spelen is in dergelijke situaties een grote meerwaarde.

Naast deze commercial contracts spelen privacy en gegevensbescherming een grote rol voor partijen binnen de hospitality branche. Er worden immers op grote schaal vaak gevoelige persoonsgegevens van gasten verwerkt. Gedegen advies over privacy issues onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is essentieel.

Voor online platforms in de hospitality en reisbranche is het databankenrecht een belangrijk onderwerp. Kunnen de gegevens worden beschermd onder het databankenrecht of mogen derden partijen de gegevens op het platform hergebruiken?

Welke rol u of uw organisatie ook heeft: de hospitality branche vereist specifieke kennis om uw belangen op de beste wijze te kunnen behartigen. Ook als er sprake is van een geschil. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dan ook vaak essentieel.

Onze diensten

  • Adviseren, contracteren en procederen over inkoop- en leveringscontracten
  • Adviseren over privacy en gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving
  • Verzorgen van de functie Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
  • Opstellen van en adviseren over franchiseovereenkomsten
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, ontwikkelovereenkomsten, OTA’s, SLA’s en onderhoudsovereenkomsten

Het voeren van procedures over stukgelopen samenwerkingen, wanprestatie, inkoopgeschillen, automatiseringsgeschillen, privacy inbreuk en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep

publicaties

Gerelateerd aan Hospitality