020 530 0160

Non-profit & Belangenorganisaties

Non-profit- en belangenorganisaties zijn stichtingen en verenigingen die een specifiek belang van hun achterban behartigen. Zij hebben vaak een maatschappelijk doel. Die collectieve belangenbehartiging moet ook in de statuten van de stichting of vereniging zijn omschreven, als zij succesvol in rechte willen optreden.

Non-profit- en belangenorganisaties kunnen collectieve acties instellen om de belangen van hun benadeelde achterban te behartigen. De belangenorganisatie kan bijvoorbeeld namens haar achterban onderhandelingen voeren om een schikking te bereiken. Maar zij kan ook een collectieve procedure voeren, een zogenoemde ´class action´.

Een voorwaarde voor het voeren van een collectieve procedure is onder meer dat de belangenorganisatie vorderingen instelt die gelijksoortige belangen van de achterban beschermt, zodat de rechter een algemene uitspraak kan doen. Sinds 1 januari 2020 kan er in een dergelijke procedure direct een schadevergoeding worden gevorderd.

SOLV behartigt de belangen van non-profit & belangenorganisaties in verschillende zaken, waaronder het vertegenwoordigen van onder andere het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de stichting Privacy First in de procedure tegen de Nederlandse Staat over het risicoprofileringssyteem SyRI en het recht op privacy.

Door de specifieke kennis van SOLV met de wet- en regelgeving op het gebied van collectieve belangenbehartiging en haar ervaring met collectieve acties voor de non-profitsector en belangenorganisaties, is SOLV een waardevolle partner.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures namens non-profit & belangenorganisatie voor groepen gedupeerden, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Advies over het oprichten en inrichten van een non- profit & belangenorganisatie, en de mogelijkheden om het collectief belang te behartigen
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals een vaststellingsovereenkomst, en de uitleg van overeenkomsten

publicaties

Gerelateerd aan Non-profit & Belangenorganisaties