020 530 0160

Merkenrecht

Het merkenrecht is één van de intellectuele eigendomsrechten. Net zoals het auteursrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het databankenrecht, de naburige rechten en het octrooirecht.

Een merk maakt duidelijk van welk bedrijf een product of dienst afkomstig is (het onderscheidend vermogen). Ook dient het als aanduiding van kwaliteit en maakt het onderdeel uit van de reclameboodschap. Merken dragen daarnaast vaak substantiële goodwill. In veel gevallen vertegenwoordigen merken dus een grote waarde voor een onderneming.

Om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet het merk worden geregistreerd. Een merk kan als Benelux merk of als Uniemerk (geldig in alle landen van de Europese Unie) worden geregistreerd.

Derden die een merk gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of op verwarringwekkende wijze voor andere producten of diensten, kunnen worden aangesproken voor merkinbreuk. Bij bekende merken kan er al inbreuk zijn als de consument een verband legt tussen het merk en het teken en de inbreukmaker daardoor meelift op de reputatie van het bekende merk.

Gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame is toegestaan indien wordt voldaan aan de reclameregels.

Ons IE team heeft jarenlange ervaring in complexe inbreukzaken, zowel aan de zijde van grote merkhouders als aan de zijde van verweerders. Daarnaast verrichten wij merkonderzoek naar namen of logo’s die een bedrijf als merk wil registreren.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures over merkinbreuk, zowel kort geding, bodemprocedures als hoger beroep
  • Het voorbereiden en laten uitvoeren van (digitaal) bewijsbeslag
  • Het corresponderen over merkinbreuk: sommatiebrieven, onthoudingsverklaringen en onderhandelingen
  • Het geven van advies over het gebruik van merken op internet en de rol van tussenpersonen bij de handhaving van het merkenrecht
  • Het bestrijden van counterfeit (namaak), onder andere juridische adviezen en maatregelen, waaronder overleg en samenwerking met de douane
  • Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, akten van overdracht en merk co-existentieovereenkomsten
  • Het doen van merkonderzoek en het geven van advies over merken die een partij wil registreren
  • Due diligence onderzoek en advies over merkportefeuilles en licenties in het kader van een overname, investering of samenwerking
  • Domeinnaamprocedures bij de WIPO wanneer een domeinnaam mogelijk merkinbreuk maakt

publicaties

Gerelateerd aan Merkenrecht