020 530 0160

Fashion

Het intellectuele eigendomsrecht biedt fashionbedrijven, ontwerpers, architecten en kunstenaars bescherming voor hun creaties. Met name het auteursrecht, modellenrecht en merkenrecht zijn van belang. Met deze intellectuele eigendomsrechten worden creativiteit en marktpositie beschermd.

Deze rechten intellectuele eigendomsrechten geven de eigenaar namelijk een exclusieve positie. Alleen de rechthebbende mag bepalen wie er van zijn creatieve prestatie of zijn merk gebruik mag maken. Een fashionsector waarin deze bescherming niet bestaat, is niet voor te stellen.

De handhaving van deze exclusieve positie is een vak apart. Het komt maar al te vaak voor dat andere partijen met namaakproducten een graantje meepikken van het succes van een concurrent. Of een merknaam gebruiken die te dicht in de buurt komt. Daardoor kan verwarring ontstaan bij het publiek over de herkomst van een product.

Tegelijkertijd draait de fashionsector op marketing. In deze digitale tijd gaat het dan met name om de online variant daarvan. Retargeting, affiliatemarketing, en profilering zijn een essentieel onderdeel van de marketingstrategie van elk groot fashionbedrijf. De wet stelt echter scherpe regels voor deze vormen van online marketing.

SOLV kent het klappen van de zweep. Onze advocaten weten waar de grens ligt, en hoe dicht je die kunt benaderen. Zij gaan daarbij verder dan enkel vertellen wat er niet mag. Veel belangrijker is een antwoord op de vraag: hoe kan het wel?

Onze diensten

  • Het voeren van procedures over namaak of ontlening van ontwerpen
  • Het voorbereiden en laten uitvoeren van (digitaal) bewijsbeslag
  • Het geven van advies en het corresponderen over de bescherming van vormgeving
  • Het bestrijden van counterfeit (namaak), onder andere juridische adviezen en maatregelen, waaronder overleg en samenwerking met de douane-autoriteiten
  • Het opstellen, beoordelen en onderhandelen van contracten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, akten van overdracht, samenwerkingsovereenkomsten, R&D-overeenkomsten

publicaties

Gerelateerd aan Fashion