020 530 0160

Gaming & Gambling

Games worden steeds groter en complexer. Denk aan social games waarbij duizenden spelers tegelijk met elkaar interacteren zoals in massive multi player online role-playing games (MMORPGs)

Deze groei vereist dat in de gaming-industrie veel partijen moeten samenwerken en dat er verschillende soorten overeenkomsten gesloten moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan licentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, partnerovereenkomsten of distributieovereenkomsten (met afspraken over revenues), End User License Agreements (EULA) en Terms of Service (ToS).

Het intellectuele eigendomsrecht waaronder specifiek het auteursrecht spelen ook een belangrijke rol binnen de gaming industrie. Partijen willen hun gaming format, gameplay, story line, characters en know how beschermen. Ook willen ze optreden tegen inbreuken op de user interface en broncode van games.  Een advocaat met kennis van de gaming industrie is in dergelijke geschillen en (complexe) procedures van belang.

E-sports, electronic sports, nemen ook een enorme vlucht. Enorme evenementen worden opgezet waarin e-sports team zoals Fnatic, Serious Gaming en Team Liquid het tegen elkaar opnemen in (internationale) competities en toernooien in games als FIFA, counter strike, league of legends en Starcraft. Er bestaan zelfs al e-sport bonden. Er moeten overeenkomsten met evenementorganisatoren worden gesloten evenals met de uitgevers van de games

De Wet op de kansspelen reguleert het kansspelaanbod in Nederland. Binnen een gesloten vergunningenstelsel worden vergunningen verleend aan land based casino’s, de Staatsloterij, Goede Doelen loterij, aanbieders van sportweddenschappen en harddraverij.  Om onmatig spelen tegen te gaan zijn partijen actief op de kansspelmarkt onderworpen aan strikte regulering. De Kansspelautoriteit (KSA) houdt hier toezicht op. Op het gebied van reclame maken zijn vergunninghouders bijvoorbeeld gebonden aan de beperkingen opgenomen in de Leidraad reclame voor kansspelen. De KSA start regelmatig onderzoeken en legt lasten onder dwangsom of boetes op. Dit zijn bestuursrechtelijke trajecten.

In 2020 worden de eerste vergunningen verleend voor het aanbieden van online kansspelen. De Wet kansspelen op afstand (een aanpassing van de Wet op de kanspelen) maakt dit mogelijk. Hiermee gaat een volledig nieuwe markt open. Het traject om een vergunning te verkrijgen bij de KSA is echter complex en uitgebreid. Specialistische ondersteuning is daarbij vereist. Ook de duiding en uitleg van de nieuwe regels in lager regelgeving is een must om zonder problemen de online kansspelmarkt te kunnen betreden.

Tot slot zijn er nog promotionele kansspelen. Bijna iedere organisatie maakt daarvan gebruik ter promotie van haar goederen of diensten. Zolang deelname aan deze promotionele kansspelen gratis is en tevens wordt voldaan aan de overige vereisten uit de Gedragscode Promotionele Kansspelen, is een vergunning niet vereist. Maar als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt teruggevallen op het regime van de Wet op de kansspelen en is een vergunning wel vereist. Het in overeenstemming handelen met de Gedragscode promotionele kansspelen is daarmee van belang.

Onze diensten

  • Advies over toepassing en uitleg van  (toekomstige) wet- en regelgeving waaronder de Wet op de kansspelen en de Wet kansspelen op afstand
  • Advies over de bescherming van formats en merken
  • Het voeren van bestuursrechtelijke procedures tegen toezichthouders zoals de Kansspelautoriteit (KSA)
  • Het opstellen en beoordelen van en onderhandelen over overeenkomsten gebruik software platforms, sponsorcontracten, evenement organisatoren,
  • Het voeren van procedures op het gebied van merkinbreuk, mislukte automatisering, auteursrechtinbreuk, wanprestatie en verzuim

publicaties

Gerelateerd aan Gaming & Gambling