020 530 0160

Klaar voor de Wet kansspelen op afstand? De laatste ontwikkelingen op een rij.

Gepubliceerd op 23 februari 2021 categorieën 

Over ruim een maand treedt de Wet Kansspelen op afstand in werking. De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen weken veel informatie aangepast en inmiddels zijn vrijwel alle documenten en regels definitief.

In deze blog: de laatste ontwikkelingen rondom de Wet kansspelen op afstand.Op 1 april 2021 treedt de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) in werking. Vanaf die datum kunnen aanbieders van online kansspelen vergunningsaanvragen indienen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). De opening van de onlinekansspelmarkt vindt daarmee plaats op 1 oktober 2021, zes maanden na de inwerkingtreding van de wet.

Bekijk voor meer informatie over de Wet Koa ook mijn vorige blog over dit onderwerp.

Inmiddels zijn vrijwel alle documenten en regels definitief. Van een aantal van deze stukken is nu een voorlopige eindversie gepubliceerd. Dit betekent dat de publicatie in principe niet meer wijzigt, maar pas formeel wordt vastgesteld bij de inwerkingtreding van de Wet Koa op 1 april 2021.

Doelstellingen Wet Kansspelen op afstand


De tekst van het Besluit kansspelen op afstand en de Regeling kansspelen op afstand is definitief. Dit betreft lagere wetgeving waarmee nadere invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de Wet Koa. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van reclame, verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Vorig jaar zijn de ontwerpversies van het Besluit en de Regeling openbaar gemaakt. Daarna hebben beide stukken het zogenaamde notificatietraject bij de Europese Commissie doorlopen. Ten aanzien van het Besluit is tot slot nog het advies van de Raad van State verwerkt.

Beleidsregels verantwoord spelen


De verplichtingen voor reclame, werving en verslavingspreventie uit het Besluit en de Regeling kansspelen op afstand zijn verder uitgewerkt in de Beleidsregels verantwoord spelen. Dit is een voorlopige eindversie, die is aangepast op onder meer het onderwerp reclame (wat onmatige deelname en misleiding is) en verslavingspreventie (de reikwijdte van het onderzoek naar mogelijk problematisch speelgedrag).

Leidraad Wwft


Daarnaast heeft de Ksa de Leidraad Wwft aangepast. Daarmee zal de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met de inwerkingtreding van de Wet Koa ook gaan gelden voor aanbieders van online kansspelen.

Witwassen


Bij het aanbieden van kansspelen bestaat namelijk een verhoogd risico op witwassen. Onder witwassen vallen alle handelingen die worden gedaan met geld van illegale herkomst.

De Wwft is erop gericht om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan, met als doel om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. In de Leidraad staan handvatten voor kansspelaanbieders om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

Matchfixing


Verder noemt de Leidraad ‘de manipulatie van een sportwedstrijd’ als specifiek witwasrisico, ook wel matchfixing genoemd. Voor aanbieders van sportweddenschappen geldt dan ook dat zij de taak hebben om het gokken op gemanipuleerde sportwedstrijden te voorkomen. Naast een aantal hiermee samenhangende verplichtingen, hebben deze aanbieders in geval van matchfixing ook een meldplicht aan de Sports Betting Intelligence Unit.

Keuringsschema kansspelen op afstand


Tot slot moet het spelsysteem van de aanbieder voldoen aan de technische en operationele eisen, zoals uitgewerkt in de wet. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de aanvrager zijn spelsysteem moet laten keuren.

De Ksa heeft in dat kader een voorlopige eindversie van het Keuringsschema kansspelen op afstand gepubliceerd. Dit keuringsschema geeft aan hoe het spelsysteem van de aanbieder gekeurd moet worden om aan de voorwaarden voor een vergunningsaanvraag te voldoen.

Voor de keuring zal een aanbieder drie formulieren moeten indienen. Het Formulier Samenvatting Keuringsrapportage is gepubliceerd en recent gewijzigd. De twee andere formulieren (het Formulier samenhang spelsysteem en het Formulier verklaring spelsysteem) worden later deze maand gepubliceerd en zullen hier te raadplegen zijn.

Aanvragers die de vergunningsaanvraag vóór 15 april 2021 indienen, moeten bij de aanvraag een complete beschrijving van het spelsysteem indienen (in het Formulier samenhang spelsysteem). Andere documenten voor de keuringen mogen dan later, voor 1 juli 2021, worden aangeleverd.

Meer weten?


De Ksa houdt potentiële aanbieders en overige stakeholders op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Wet Koa. Deze ontwikkelingen, alsmede de acties die van u verwacht worden, zijn te raadplegen op de Koa Communicatiekalender.

De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen is stevig. Met nog een maand te gaan totdat de Wet Koa van kracht wordt, is het dan ook aan te raden om spoedig te beginnen met het verzamelen en opstellen van de vereiste documenten.

Wilt u meer informatie? Of wenst u ondersteuning bij het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op met Thomas van Essen of Nina Lodder.

Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen