020 530 0160

Monster mash: Pokémon versus Palworld

Gepubliceerd op 27 februari 2024 categorieën , , ,

Weer een rumoerige start van het videogame-jaar. The Pokémon Company (hierna: Nintendo) verbreekt de stilte en vaardigt een officieel statement uit naar aanleiding van vele vragen over een spel dat begin 2024 gelanceerd is dat erg lijkt te leunen op Nintendo’s eigen monstertjes uit Pokémon. Nintendo stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van enig van haar intellectueel eigendomsrechtsrechten. Nintendo heeft aangegeven een onderzoek te starten en waar nodig maatregelen te treffen. In deze blog behandel ik waar de commotie over gaat en wat de mogelijke acties in dit kader zijn voor Nintendo.


Pokémon en Palworld: waar gaan de videogames over?

Begin dit jaar lanceerde de Japanse ontwikkelaar ‘PocketPair’ een nieuwe videogame, met de titel ‘Palworld’. Het spel is een zogeheten ‘surivival-game’. Het biedt een open wereld waarin spelers moeten overleven door een bestaan opbouwen met behulp van wapens en schattig geanimeerde monstertjes die je vangt in een kleine balcapsule bekend als ‘Pal Spheres’. Klinkt enigszins bekend? In 1996 bracht de Japanse ontwikkelaar Nintendo ‘Pokémon’ uit, een spel met schattig geanimeerde monstertjes die je vangt in balcapsules ‘Pokéballs’ en die je bijstaan in een avontuur om ‘Pokémon-meester’ te worden. Op het eerste gezicht lijken deze concepten erg op elkaar. Onder spelers wordt Palworld ook wel ‘Pokémon met wapens’ genoemd. Welke aspecten van Palworld leveren mogelijk problemen op en wat kan Nintendo hiertegen doen?

Intellectuele Eigendomsrechten

Bij het maken van een videogame zoals Palworld of Pokémon, komen veel verschillende disciplines samen: een verhaallijn, een muziekscore, de visuele vormgeving en natuurlijk wordt gebruik gemaakt van software. Op grond van het intellectueel eigendomsrecht kan bescherming worden gezocht in de hoek van auteursrechten op de monstertjes, verhaallijnen en de softwarecode en merkenrechten die Nintendo heeft geregistreerd zoals het woord- en beeldmerk ‘Pokémon’ en woordmerken op de individuele Pokémon.

Mogelijke acties voor Nintendo

Bij videogames is ‘plagiaat’ of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten niet altijd even makkelijk vast te stellen als bij andere media zoals muziek. Onder het auteursrecht wordt een stijl als zodanig niet beschermd. Dit geldt ook bij videogames, de stijl bijvoorbeeld een videogamegenre, zoals een survivalgame, platformgame of muziekvideogame is in principe niet beschermd.

Vaak wordt wel op concepten voortborduurt, bestaande elementen uit succesvolle videogames worden gecombineerd met nieuwe ideeën en concepten. Dit helpt de videogame-industrie ook verder ontwikkelen. Een spel waarin je monstertjes vangt is op zich dus niet voldoende voor een inbreuk. Het wordt echter problematisch wanneer de monstertjes heel veel lijken op bestaande Pokémon. Hieronder bespreek ik kort de elementen waarop Nintendo een beroep zou kunnen doen.

Ten aanzien van het ‘plot’ van het spel zal Nintendo hoogstwaarschijnlijk een zwakke positie hebben, hierin verschillen Palworld en Pokémon mijns inziens te veel van elkaar. De verhaallijn van Pokémon ziet op het verslaan van leiders van ‘gyms’ om vervolgens een badge te verkrijgen en de ‘Pokémon League’ te verslaan aan het einde. Palworld is in de kern een (traditioneel) survivalspel waarbij de speler moet overleven met behulp van wapens en monstertjes ‘Pals’. De spellen verschillen hierin veel met als enig overlappend element het vangen van monstertjes in balcapsules.

Ook de gameplay is geheel verschillend, zo kenmerkt Pokémon zich al jarenlang door zogeheten ‘turn-based combat’. Hierbij moeten spelers steeds wachten tot hun tegenstander een aanval heeft gedaan voordat zij weer mogen aanvallen. In Palworld is gekozen voor een meer ‘open-world’ aanpak, die juist meer wegheeft van andere ‘adventure-games’ zoals het immens populaire ‘Elder Scrolls V: Skyrim’. In dit opzicht verschillen de spellen dus ook wezenlijk.

Vergelijkingsmateriaal

Wat dan realistisch overblijft in dit geval is dan de uiterlijke verschijningsvorm van de monstertjes die in Palworld gebruikt worden en de vraag of die een kopie zijn van de bekende bestaande Pokémon.

Pokémon heeft in 2022 haar negende generatie Pokémon geïntroduceerd, op dit moment zijn er 1025 unieke Pokémon. Palworld kent 137 unieke Pals. Waar Pokémons en Pals nog meer overlappen, is in het feit dat ze een bepaald ‘type’ zijn bijvoorbeeld ‘electric’. Dit kan eventueel meewegen bij de beoordeling of een Pal inbreuk maakt op een Pokémon. Hieronder een vergelijking van een aantal Pals met Pokémon.

Zoals uit bovenstaande afbeeldingen blijkt, vertonen bepaalde Pals veel gelijkenissen met bestaande Pokémon. Dit zijn dan ook de mogelijke struikelblokken waarover het zou moeten gaan in een inbreukprocedure. Voor een aantal van deze Pals kan bijna niet worden voorgesteld dat de gelijkenissen echt puur toeval is.

Mogelijk gebruik gemaakt van A.I.?

Als we de Pals in Palworld vergelijken met Pokémon, kan de indruk gewekt worden alsof de makers een A.I. tool heel veel modellen van Pokémon hebben gevoed om vervolgens er zelf wat van te maken. Het is nergens bevestigd dat er gebruik is gemaakt van A.I, maar het is niet ondenkbaar. Mocht dit wel zo zijn, dan bemoeilijkt dit een mogelijke auteursrechtinbreuk wellicht. Op dit moment is het de heersende opvatting dat voor auteursrechtelijke bescherming menselijke creatie nodig is. De elementen die met behulp van A.I. zijn gemaakt genieten daarom (waarschijnlijk) geen auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent niet dat PocketPair zich achter het argument ‘het is de schuld van A.I.’ kan verschuilen. De door A.I. ontworpen onderdelen/elementen kunnen zelfstandig nog steeds inbreuk maken op de rechten van Nintendo.

Wat zal Nintendo gaan doen?

Of Nintendo daadwerkelijk stappen gaat ondernemen, is lastig in te schatten. Zo zijn er een hoop Pals die toch echt wezenlijk verschillen van Pokémon, dit betekent dat een inbreukzaak niet geheel zwart-wit zal zijn. Daarnaast lijkt Nintendo in het verleden ook niet te hebben opgetreden in zaken waarbij het uiterlijk van soortgelijke monstertjes, zoals bij Digimon, in ieder geval ter discussie gesteld had kunnen worden. Ook hier was sprake van kleine monstertjes die gevangen moesten worden om vervolgens mee op avontuur te gaan. Daarnaast waren de eerste beelden van de Pals al ruim twee jaar geleden publiek gemaakt, iets wat de vraag doet opwerpen waarom Nintendo niet eerder actie heeft ondernomen.

Tot slot zou Nintendo zich wellicht willen verweren tegen het feit dat aan Palworld een element van geweld is toegevoegd, namelijk wapens zoals volautomatische geweren. Als de Pals te veel lijken op Pokémon en hierdoor de reputatie van Nintendo geraakt wordt kan Nintendo hier wellicht tegen willen opkomen.

SOLV is als kantoor in het snijvlak van intellectueel eigendom en technologie gespecialiseerd. Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of heeft u advies nodig omtrent deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen