020 530 0160

Telecommunicatierecht

De telecommunicatiesector wordt gereguleerd door de Telecommunicatiewet. Deze wet bevat regels voor en over telecommunicatienetwerken en gaat onder andere over netneutraliteit, spam en cookies. Doel van de wet is om consumenten te beschermen, een eerlijke mededinging te bevorderen en om de kwaliteit en toegankelijkheid van de infrastructuur te waarborgen.

De telecommunicatiesector heeft zich enorm ontwikkeld. Waar de telecommunicatiemarkt voor het jaar 2000 nog in handen was van de overheid, zijn er nu talloze commerciële partijen actief. Het openstellen van de markt voor deze partijen heeft de ontwikkeling van telecommunicatiediensten een sterke impuls gegeven.

Zo is het landschap van de infrastructuur veranderd en wordt langzaam afscheid genomen van kopernetwerken. Telecom aanbieders storten zich massaal op glasvezel. Investeringen in de glasvezelnetwerken hebben geleid tot een sprong vooruit in capaciteit en in stabiliteit. Ook zijn er talloze nieuwe diensten ontwikkeld die over de netwerken worden aangeboden. Deze diensten kunnen tegen een redelijk tarief worden aangeboden en gebruikers moeten transparante informatie kunnen krijgen over de tarieven.

De advocaten van SOLV zijn echte specialisten, kennen de regels door en door en volgen de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen al sinds de oprichting van het kantoor in 2000. Welke rol u of uw organisatie ook speelt: de regels over telecommunicatie zijn in veel gevallen complex en de belangen zijn vaak zo groot, dat bijstand van een gespecialiseerde advocaat vaak noodzakelijk is.

Onze diensten

  • Het voeren van procedures over nakoming van glasvezeldiensten, zowel bodemprocedures als hoger beroep
  • Adviseren en communiceren met toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten over de inkoop van hardware
  • Advisering over softwarecontracten
  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van service level agreements (SLA’s)

publicaties

Gerelateerd aan Telecommunicatierecht