020 530 0160

Mededingingsrecht & Compliance

Het mededingingsrecht is een complex rechtsgebied, dat een aantal duidelijke verboden kent maar ook vele grijze gebieden.

Zo verbiedt het kartelverbod om concurrentiebeperkende afspraken te maken, zowel met concurrenten als met leveranciers en afnemers. Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie kan echter al voldoende zijn om dit verbod te overtreden.

Daarnaast mogen ondernemingen met een economische machtspositie geen misbruik daarvan maken ten opzichte van andere marktpartijen. De beoordeling van de relevante markt, de positie daarop en het commerciële gedrag vormt daarbij een samenspel.

Ook dienen bepaalde fusies, overnames en joint ventures vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een of meer mededingingsautoriteiten. Hiervoor gelden specifieke omzetdrempels.

Elke onderneming heeft met deze regels te maken, in verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsafspraken met concurrenten, gezamenlijke inkoop of productieafspraken en distributierelaties.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Europese Commissie zijn belast met de handhaving van de mededingingsregels in Nederland. Deze autoriteiten hebben vergaande onderzoeksbevoegdheden, waaronder het doen van invallen bij bedrijven en in privéwoningen (enkel ACM) en het doorlichten van digitale bestanden. Wij staan cliënten hierin bij.

Bij overtreding kunnen hoge boetes worden opgelegd aan de betrokken ondernemingen en personen. Daarnaast volgen tegenwoordig doorgaans ook schadevergoedingsacties door gedupeerden, maar ook uitsluiting van aanbestedingen. De reputatieschade is vaak aanzienlijk.

Wij adviseren cliënten over alle facetten van het mededingingsrecht, waarbij wij altijd oog houden voor de commerciële en strategische aspecten die spelen bij de cliënt. Daarnaast helpen wij cliënten bij het vergroten van de kennis over de mededingingsregels binnen de organisatie. Dit doen wij door het opzetten en uitrollen van effectieve en op de organisatie toegespitste compliance programma’s. Wij geven ook geregeld interactieve compliance trainingen met veel praktische tips en tricks.

Onze diensten

  • Advisering in het kader van samenwerkingen tussen concurrenten, waaronder ook het opstellen en beoordelen van commerciële contracten
  • Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van distributieovereenkomsten, met advisering over de meest geschikte distributievorm voor uw bedrijf
  • Advisering over het verbod misbruik machtspositie voor zowel ondernemingen met een mogelijke machtspositie als ondernemingen die gehinderd worden door marktpartijen met een machtspositie
  • Aanmelding van fusies, overnames en joint ventures bij mededingingsautoriteiten (ACM en Europese Commissie) ter verkrijging van goedkeuring
  • Opzetten van compliance programma’s op het gebied van het mededingingsrecht en het geven van aansprekende trainingen.
  • Het voeren van procedures over mededingingsinbreuken, zowel kort gedingen, bodemprocedures als hoger beroep
  • Het bijstaan van cliënten in onderzoeken, tijdens invallen en handhavingsprocedures bij de ACM en de Europese Commissie

publicaties

Gerelateerd aan Mededingingsrecht & Compliance