020 530 0160

Nooit meer: “Shut up, noob!”?

Gepubliceerd op 2 maart 2020 categorieën 

Vorige maand berichtte game-developer Valve dat Counterstrike: Global Offensive-spelers voortaan automatisch geblokkeerd worden, wanneer er teveel klachten over hen worden ingediend. Mag dat? Je hebt toch voor het spel betaald?

Automatische besluitvorming

Valve werkt met een automatisch systeem dat spelers blokkeert op basis van het aantal klachten. Automatische besluitvorming op basis van persoonsgegevens dus. De AVG regelt onder welke voorwaarden dat is toegestaan. Mijn collega Lora Mourcous heeft hier eerder een duidelijke blog over geschreven.

Het lijkt mij dat dit systeem inderdaad kwalificeert als automatische besluitvorming in de zin van de AVG. Het gaat immers om een systeem dat volledig zonder menselijke tussenkomst een besluit neemt op basis van een profiel over een natuurlijk persoon.

Verbod op automatische besluitvorming

De AVG bevat een verbod op automatische besluitvorming, wanneer het automatische besluit een rechtsgevolg heeft, of de betrokkene op andere wijze aanmerkelijk treft. In dit geval betekent de blokkade dat je contractuele recht op toegang tot de online versie van het spel niet langer geldt. Dat lijkt mij een rechtsgevolg, en dus geldt het verbod.

Het verbod kan omzeild worden, wanneer aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Het is toegestaan bij wet;
  • Het is noodzakelijk om de veiligheid en betrouwbaarheid van een dienst die door de verantwoordelijke wordt verleend te garanderen;
  • Het is noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke; of
  • De betrokkene heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven.

Het is niet bekend gemaakt op welke van deze uitzonderingen Valve zich beroept. Ik denk dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het spel op zich niet in het geding is. Hoogstens is de spelervaring wat minder prettig. Het beroep op de tweede uitzondering gaat dan niet op. Ook is dit niet toegestaan bij wet of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. Dan blijft over de uitdrukkelijke toestemming van de gamer. Dat is op voorhand een ingewikkeld verhaal.

Online voorwaarden

Als je CS:GO online wil spelen, dan zijn de voorwaarden van Steam van toepassing. In die voorwaarden is het volgende opgenomen:

“Valve may terminate your Account or a particular Subscription for any conduct or activity that is illegal, constitutes a Cheat, or otherwise negatively affects the enjoyment of Steam by other Subscribers. You acknowledge that Valve is not required to provide you notice before terminating your Subscription(s) and/or Account.”

Deze bepaling biedt ruimte voor Valve om een account te beëindigen, wanneer een gebruiker zich in strijd met de Steam Online Conduct Rules gedraagt. Er staat echter niets over toestemming voor automatische besluitvorming. Ook  in de privacy policy van Steam is niets bepaald over automatische besluitvorming. Het lijkt er dan ook op dat deze vorm van automatische besluitvorming niet is toegestaan. De enige manier om dit toch mogelijk te maken, is wanneer het besluit om iemand te schorsen of te weren, eerst onderworpen wordt aan menselijke beoordeling. Dan is namelijk geen sprake meer van automatische besluitvorming in de zin van de AVG. Die menselijke tussenkomst moet dan wel daadwerkelijk zinvol zijn. Er mag geen sprake zijn van rubber stamping, want dan kwalificeert dit alsnog als automatische besluitvorming.

Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen