020 530 0160

Het Digital Services Pakket

Last updated 15 december 2020

Hier houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de Digital Services Act (“DSA”) en de Digital Markets Act (“DMA”).

Een globale beschrijving van de onderwerpen vindt u hier.


6 mei 2020 – Portugees Voorzitterschap publiceert Voortgangsrapport Digital Services Act

De lidstaten hebben de voorstellen beoordeeld en besproken. Het Voorzitterschap presenteert in dit verband het Voortgangsrapport van de DSA en de DMA. Een korte blog daarover vindt u hier.


27 april 2020 – Europees Economisch en Sociaal Comité brengt advies uit

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft vandaag een advies uitgebracht voor het Digital Services Pakket. Lees hier het advies voor de DSA en hier voor de DMA.


15 december 2020 – Digital Services Act en Digital Markets Act onthuld

Vandaag zijn de voorstellen van de Europese Commissie voor de DSA en de DMA onthuld. Een korte blog daarover vindt u hier.


9 december 2020 – Verwachte datum concept DSA en DMA: 15 december

Europese Commissaris voor de Interne Markt heeft laten weten dat de voorstellen van de Commissie voor de DSA en de DMA beide op woensdag 15 december zullen worden onthuld. Samen met Margrethe Vestager, Commissaris voor Mededinging, schreef hij deze op-ed in de Irish Times.


25 oktober 2020 – Commissies nemen positie in

Drie verschillende commissies van het Europees Parlement hebben, voorafgaand aan het publiceren van het voorstel voor de DSA en de DMA, posities ingenomen. De Internal Market and Consumer Protection Committee, de Legal Affairs Committee en de Civil Liberties Committee zetten in hun rapporten uiteen hoe ze naar de onderwerpen geregeld in de DSA en de DMA kijken.

U vindt de rapporten hier, hier en hier.


2 oktober 2020 – Gelekte lijst oneerlijke praktijken ‘gatekeepers’

Journalisten van de Financial Times hebben hun hand weten te leggen op een gelekte versie van een lijst van oneerlijke praktijken, die onder de DMA mogelijk verboden zullen worden. U vindt de lijst hier.


2 juni 2020 – Consultatie over regulering van online platforms van start

De Commissie is een openbare consultatie gestart over de rol van online platforms. De consultatie moet input opleveren op basis waarvan de Commissie een voorstel voor de DSA en de DMA zal opstellen. De consultatie vindt u hier.