020 530 0160

Wijziging Richtlijn Televisie Zonder Grenzen van kracht

De Richtlijn Adiovisuele Mediadiensten (2007/65) is op 18 december 2007 gepubliceerd. Daarmee is deze wijziging van de Richtlijn “Televisie Zonder Grenzen” (hierna: “TZG”) van kracht geworden op 19 december 2007. De nieuwe regels dienen uiterlijk 19 december 2009 in de wetgeving van de lidstaten te zijn geïmplementeerd.


De richtlijn TZG beoogt het vrije verkeer van omroepdiensten op de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd bepaalde doelstellingen van algemeen belang te beschermen zoals culturele verscheidenheid, het recht van weerwoord en de bescherming van consumenten en minderjarigen. Doel is ook de distributie en productie van Europese programma’s te bevorderen door te waarborgen dat het grootste gedeelte van de televisiezendtijd voor Europese producties wordt gereserveerd. Ook wordt er een beperkt aantal reclameregels gegeven.


De Richtlijn TZG is echter alleen van toepassing op lineair uitgezonden programma’s. Dat wil zeggen op een tijdstip en wijze bepaald door de aanbieder van het programma. De nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten zorgt er voor dat de regels zullen gelden voor alle aanbieders van audiovisuele diensten, dus ook van programma’s die non-lineair (on-demand) worden aangeboden via televisie of Internet.


Doel is om vanwege het toenemende belang van on-demand televisie, een Europees level playing field te creëren voor de aanbieders daarvan. Dit wordt bereikt door het country of origin-beginsel: indien men voldoet aan de regels zoals die gelden in het land van vestiging, kan men er, in beginsel en tot op bepaalde hoogte, vanuit gaan dat men ook voldoet aan de regels zoals die gelden in de overige lidstaten van de EU en het EER gebied.


Klik hier voor het volledige bericht.


En hier en hier (.pdf) voor de Nederlandse tekst van de Richtlijnen.

Bron: Europese Commissie
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen