020 530 0160

Roep om betere privacywaarborgen Whois

De Amerikaanse organistatie EPIC (Electronic Privacy Information Center) heeft onlangs een rapport ingediend bij ICANN waarin wordt aangedrongen op een betere privacybescherming voor Whois-databases. In deze databases zijn de persoonlijke contactgegevens opgenomen van houders van domeinnamen. Het rapport is een reactie op een eerdere publicatie van ICANN waarin wordt ingegaan op het doel van Whois-databases.


EPIC adviseert om het gebruik van Whois-informatie alleen mogelijk te maken voor technische en administratieve doeleinden. De organisatie verzet zich in het bijzonder tegen het voorstel om het gebruik ook mogelijk te maken voor de opsporing van auteursrechtinbreuk en strafvorderlijke doeleinden.


EPIC wijst erop dat het voor houders van een domeinnaam niet mogelijk is om de vermelding van hun gegevens te weigeren en voegt daaraan toe:


“anyone with Internet access has access to Whois data, including stalkers, corrupt governments cracking down on dissidents, spammers, agressive intellectual property lawyers, and police agents without legal authority.”


Tenslotte is het volgens EPIC problematisch dat het Whois reglement in strijd is met de geldende privacyregelgeving in Europa, die eist dat persoonsgegevens niet worden verwerkt voor andere doelen dan waarvoor zij zijn verkregen.  


Lees hier het rapport

Bron: www.epic.org
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen