020 530 0160

Patricia Paay versus Geenstijl: toestemming voor publicaties?

Gepubliceerd op 15 februari 2017 categorieën , ,

Het filmpje en het linken door Geenstijl

Inmiddels is de storm rondom de polderdiva Patricia Paay alweer wat gaan liggen, maar vorige week waaide er een wervelwind rondom haar persoon. Op Twitter verscheen afgelopen donderdag een pikante seksvideo van de diva. Paay is – zeer begrijpelijk – niet blij met de openbaarmaking en verspreiding van de intieme video. Volgens Paay gaat het om een persoon of personen die haar al langere tijd hebben gechanteerd met het openbaren van deze video. Helaas heeft zij dit niet tegen kunnen houden.

Paay heeft na het verschijnen van de video aangifte gedaan van de dreiging en openbaarmaking van de video. Ook heeft zij een advocaat in de arm genomen om de (immateriële) schade die Paay lijdt door deze video te verhalen. Niet alleen de initiële openbaarmakers zijn onderwerp van een procedure. Ook de website Geenstijl moet er kennelijk aan geloven. De advocaat van Paay stelt dat Geenstijl uitdrukkelijk is gevraagd de beelden niet te publiceren. Nu zij dat toch heeft gedaan heeft zij er bewust voor gekozen iemand te beschadigen. Deze schade dient te worden vergoed.

Vlak nadat de video van Paay via Twitter publiek werd heeft Geenstijl een blog geplaatst met (een link naar) de video. De advocaat van Paay heeft Geenstijl daarop gesommeerd om de video direct te verwijderen, anders zou nog diezelfde avond een kort geding procedure volgen. Geenstijl heeft de (link naar de) video vervolgens verwijderd. Paay laat het er echter niet bij zitten. Gister verscheen een nieuwsbericht waarin de advocaat van Paay heeft toegezegd in ieder geval van Geenstijl te zullen eisen dat zij nooit meer iets publiceren van Paay zonder haar toestemming. Maar kan dit eigenlijk wel?

Verbod op publiceren over Paay

Allereerst ben ik benieuwd op welke grondslag Paay deze vordering zou baseren. Ik vermoed dat dit (onder meer) op grond van onrechtmatige daad zou zijn, meer in het bijzonder de mogelijk onrechtmatige publicatie in kwestie.

In geval van onrechtmatige publicaties dient een afweging te worden gemaakt van de grondrechten van de betrokkenen. Het recht op vrijheid van meningsuiting, in dit geval meer specifiek de persvrijheid, staat tegenover het recht van op de bescherming van de privacy en reputatie van de persoon in kwestie. Het gaat erom of het belang van de persoon in kwestie om niet negatief in de publiciteit te komen, zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid om misstanden aan de kaak te stellen. De uitkomst van deze belangafweging is eigenlijk in alle gevallen sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. In de rechtspraak zijn wel een aantal factoren ontwikkeld die bij deze afweging kunnen worden meegenomen. Zo telt onder meer mee of de openbaarmaking een bijdrage levert aan het publieke debat, de mate van bekendheid van de persoon in kwestie, het eerdere gedrag van die persoon in de media, de wijze van verkrijging van de informatie en de verificatie van de getrouwheid en de inhoud, vorm en gevolgen van de publicatie.

Op basis van deze factoren lijkt het mij dat de intieme video van Paay een onrechtmatige prublicatie kan zijn. Het is echter de vraag of dit aanleiding zou kunnen zijn om voor de toekomst te verlangen dat Geenstijl voor iedere publicatie betreffende Patricia Paay haar toestemming zou moeten verkrijgen. Dat lijkt mij een te vergaande inperking van de vrijheid van meningsuiting. In ieder geval ben ik benieuwd hoe de rechter hierover zal denken.

Bron: ad.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen