020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – cookies van de NPO en de NSA gebruikt softwarefout

Gepubliceerd op 9 juni 2015 categorieën 

Afgelopen week is er geen antwoord gekomen op eerder gestelde Kamervragen. Wel is er een drietal interessante nieuwe vragen gesteld op TMC-vlak.

 

NPO-cookies

Ten eerste werden er vragen gesteld door de leden Oosenbrug en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van OCW over de implementatie van cookiebeleid op de website van de Publieke Omroep. Websites van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) dienen toegankelijk te zijn zonder cookies te moeten accepteren die een aantasting van privacy kunnen betekenen. De leden vragen of de Minister dan wel Staatssecretaris een poging hebben gedaan om gebruik te maken van www.npo.nl zonder toestemming te geven voor cookies en merken op dat wanneer aanpassingen worden gedaan aan de instellingen voor cookies dit leidt tot een foutmelding. Het instellen van eigen voorkeuren lijkt volgens de leden ook niet effectief. Een goede implementatie van het eigen cookie-beleid is van belang voor de websites van de NPO, aangezien die een belangrijke publieke taak vervullen. Voorts stippen de leden aan dat de website zo snel mogelijk toegankelijk moet zijn zonder verplichte acceptatie van de privacygevoelige cookies.

 

NSA maakt gebruik van softwarefout

De leden Verhoeven en Hachchi (beiden D66) stelden vragen aan de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, de Ministers van BZK en van Defensie over het wetenschappelijk artikel, waarin staat beschreven dat kwetsbaarheden in encryptiesoftware door Amerikaanse inlichtingendiensten zijn gebruikt. Volgens de wetenschappers is het zeer aannemelijk dat de National Security Agency (NSA) via kwetsbaarheden in een sleuteluitwisselingsprotocol toegang heeft verkregen tot VPN- (Virtual Private Network), SSH- (Secure Shell) en TLS- (Transport Layer Security) verkeer. Zij vragen of de Nederlandse overheid toegang zou moeten hebben tot versleutelde data via bestaande dan wel ingebouwde kwetsbaarheden. Voorts willen zij graag weten of er sprake is van eenduidig kabinetsbeleid ten opzichte van onbekende kwetsbaarheden en of de overheid gebruik maakt van onbekende kwetsbaarheden (0-days) of reeds bekende kwetsbaarheden. Ten slotte vragen zij hoe het vertrouwen in een veilige digitale infrastructuur zich verhoudt tot een overheid die gebruik maakt van kwetsbaarheden in software.

 

Buma/Stemra betaalt minder voor online muziek

Namens de PvdA stelden de leden Oosenbrug en Van Dekken vragen over Buma/Stemra die minder zou uitbetalen voor online muziek. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Beroepsvereniging Componisten Multi-Media (BCMM) en de Vereniging voor Muziekauteurs dat Buma/Stemra minder uitkeert aan componisten en tekstschrijvens over online muziek. Volgens Buma/Stemra ligt het probleem deels bij de online diensten zelf. De leden vragen welke mechanismen Buma/Stemra hanteert om de uitkering te relateren aan het aantal streams en welke uitkering daaruit voortkomt. De leden stellen dat de verdeling van de vergoedingen door Buma/Stemra te allen tijde snel en correct moet worden uitgevoerd en uitgekeerd. Ten slotte vragen zij hoe artiesten ondersteund kunnen worden die zelf het innen van auteursrechten regelen.

 

Tot zo ver de vragen van afgelopen week. De antwoorden op deze en andere vragen zullen te lezen zijn in deze rubriek.

 

 

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen