020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: Betalingsverkeer en Predictive Policing

Gepubliceerd op 3 maart 2015 categorieën 

Ook afgelopen week zijn er weer een aantal TMC-gerelateerde vragen beantwoord. Er zijn antwoorden gekomen op vragen over de opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer en over zogenaamd ‘predictive policing’.

 

Opkomst van Apple en Google in betalingsverkeer

De leden Merkies en Gesthuizen (SP) stelden enkele vragen over de opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer, en dan met name over het feit dat er naar hun mening een ongelijk speelveld bestaat tussen deze nieuwkomers op de betaalmarkt enerzijds, en traditionele partijen zoals banken anderzijds. Banken voldoen namelijk (beweerdelijk) aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens, terwijl nieuwe partijen dat niet zouden doen. Ook stelde de SP’ers de vraag of de minister de mening deelt dat alleen de klant moet kunnen beslissen over zijn betaalgegevens.

 

Minister Dijsselbloem antwoordt dat er naar zijn mening in het geheel geen sprake is van een ongelijk speelveeld. Alle partijen die (betaal)gegevens verwerken moeten daarbij voldoen aan dezelfde wetgeving, namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat banken in een vorm van zelfregulering in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens invulling hebben gegeven aan een aantal verplichtingen uit de Wbp, doet daar niet aan af. Dat is immers hun eigen keuze. De minister legt vervolgens uit dat er op grond van de Wbp meer grondslagen in aanmerkingen komen die kunnen dienen als basis voor de verwerking van persoonsgegevens. Niet alleen toestemming is een mogelijke grondslag. De vragen en antwoorden zijn hier te lezen.

 

“Predictive Policing”

Het lid Marcouch stelde vragen over een bericht dat met software criminaliteit kan worden voorspeld. Juridisch inhoudelijk stelt het bericht niet zoveel voor, maar er passeren wel een aantal Minority Report-achtige namen van criminaliteitsbestrijdingssystemen de revue: in Amsterdam wordt het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) gebruikt, in onder andere Duitsland wordt een systeem genaamd “Precops” gebruikt en in Amerika heet een vergelijkbaar systeem “Predpol”.

 

De kern van deze systemen is in ieder geval, aldus de minister, dat op basis van big data en slimme analyses daarvan de politie in die gebieden versterkt aanwezig is, waar de kans op een volgend incident het grootst is. Van deze aanwezigheid gaat (blijkbaar) een aantoonbare preventieve werking uit. Lees de vragen en de antwoorden hier.

 

Politiek reactie op nieuw privacybeleid?

Ook zijn er antwoorden gekomen op nieuwe vragen van het lid Oosenbrug over het gewijzigde privacybeleid van Facebook. Oosenbrug wilde weten of staatssecretaris Teeven de mening deelt dat een politieke stellingname het CBP zou kunnen helpen in hun werk, met name waar het grote multinationals zoals Facebook betreft. Als Nederland met andere Europese landen samen zou optrekken, zou dat meer gewicht in de schaal leggen.

 

In de eerste plaats, aldus de staatssecretaris, ligt het primaat van toezicht op de naleving van de Wbp bij het CBP. Het CBP is onafhankelijk, dus past ‘grote terughoudendheid’ van bewindslieden wanneer zij zich uitlaten over privacyvoorwaarden van bedrijven en instellingen. Echter, Teeven ziet wel degelijk ruimte voor het gezamenlijk verdedigen van privacy met andere Europese landen. Dat gebeurt ook al. Lees de antwoorden op de vragen hier.

 

Nieuwe kamervragen

Er zijn niet veel nieuwe TMC-gerelateerde vragen gesteld. Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) stelt vragen over het gedoogbeleid van de KSA ten aanzien van een (beweerdelijk) op Nederland gerichte website van Unibet. Kooiman (SP) stelt vragen over het bericht dat de gegevens van agenten niet goed beveiligd zouden worden. Lees de antwoorden op deze vragen binnenkort op deze blog.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen