020 530 0160

Onderhandelingen over geheim auteursrechtenverdrag

Gepubliceerd op 10 november 2009 categorieën ,

Zoals eerder vermeld op deze blog is het al bekend dat de Nederlandse overheid van plan is de Auteurswet op bepaalde delen te wijzigen. Ook is bekend dat de Europese Commissie eigen plannen heeft om een geharmoniseerde Auteurswet te creëren. Wat echter minder bekend is, is dat de verschillende overheden op dit moment heimelijk in Zuid-Korea vergaderen over een potentieel wereldwijd auteursrechtenverdrag, het Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA).

 

Enkele onderwerpen die in Seoul worden behandeld zijn uitgelekt en uitvoerig besproken op weblogs. Het algemene gevoel van de consumenten is dat het heimelijke karakter van de onderhandelingen niets goeds kan betekenen voor de positie van de consument in een aangepast wereldwijd auteursrecht. Voor zover wij nu kunnen overzien is de Europese burger al bekend met de onderwerpen die in Seoul ter sprake zijn gekomen: verbod om verpakkingen van CD’s en DVD’s na te maken, verbod om films in de bioscoop via camcorder opnemen, ISP’s verantwoordelijk maken voor onrechtmatig gedrag van hun gebruikers op hun dienst (voor zover zij hiervan op de hoogte zijn), verbod op technologie die beveiligde of versleutelde voorzieningen omzeilen.

 

Er is wel rede tot zorg ten aanzien van de controversiële ‘three-strikes’ wetgeving, die mogelijk wereldwijd ingevoerd wordt als dit verdrag tot stand komt. Deze wetgeving is in Frankrijk in afgeslankte vorm geïmplementeerd en andere landen overwegen ook al implementatie hiervan. Het Europese Parlement heeft zich tegen deze wetgeving uitgesproken, omdat zij aansluiting tot het internet als een fundamenteel recht beschouwen. De wet komt er op neer dat men na drie auteursrecht inbreuken via internet voor een bepaalde periode kan worden afgesloten, zonder dat een rechter oordeelt over de zaak.

 

Indien deze wet via het verdrag wordt geïmplementeerd, omzeilt een regering het risicovolle parlementaire proces, waar men over het algemeen kritischer denkt over de wet. De Engelsen noemen een dergelijke manier van handelen ‘Policy Laundering’, of te wel: het witwassen van beleid.

 

Verschillende belanghebbende organisaties in de Verenigde Staten hebben onlangs een brief aan President Obama gestuurd. Het meest interessant is hun stelling dat de wereldwijde auteursrechtelijke balans uit evenwicht dreigt te geraken indien een dergelijk verdrag wordt geratificeerd: “We remain concerned that the terms may not adequately account for all of the interests that would be affected […] The public and the industries enabling such uses would face crippling liability under an improperly calibrated intellectual property regime. ACTA could increase the risk of participating governments taking an imbalanced approach.”

 

Bron: wired.com
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Bendert Zevenbergen

publicaties

Gerelateerde artikelen