020 530 0160

Nieuwe versie franse three-strikes wetsvoorstel goedgekeurd door Assemblée

Gepubliceerd op 16 september 2009 categorieën , ,

Al eerder schreef Bendert Zevenbergen over het franse three- strikes wetsvoorstel, waarin na twee eerdere waarschuwingen downloaders van auteursrechtelijk beschermde werken van internet worden afgesloten. Het three-strikes wetsvoorstel zorgde voor veel opschudding onder meer omdat de Hadopi, een niet- jurdisch orgaan, zou gaan oordelen over al dan niet afsluiten van internet, zonder tussenkomst van een rechter.

Het Franse three-strikes wetsvoorstel was door de hoogste rechtstinstantie van Frankrijk, de Constitutionele Raad, al verworpen, omdat het afsluiten van internet in strijd zou zijn met  de vrije toegang tot publieke communicatiediensten online (een fundamenteel mensenrecht). Ook het Europese Parlement had al eerder bezwaren geuit tegen de three-strikes wet, omdat er volgens het amendement 138 van het Parlement geen beperkingen mogen worden opgelegd aan fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak.

Nu is het wetsvoorstel herzien en dinsdag goedgekeurd door Nationale Assemblée, het Franse Lagerhuis. Er is nu echter wel een tussenkomst van de rechter, namelijk een bevel van de rechter, vereist via een “ordonnance pénale“, een strafrechtelijke verordening. 

Maar de kous is hiermee nog niet af, want verzet tegen dit wetsvoorstel blijft mogelijk. Een commissie van zowel Assemblée- als Senaatsleden moet nog een definitieve versie opstellen en bepaalde politieke groepen geven aan zich weer te gaan verzetten, door onder andere het wetsvoorstel opnieuw aan te vechten bij de constitutionele raad. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees hier het bericht.

 

Bron: webwereld
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Kim Crijns

publicaties

Gerelateerde artikelen