020 530 0160

Nederlandse Zorgautoriteit: corona en zorg op afstand

Gepubliceerd op 23 maart 2020 categorieën , , ,

Het coronavirus vraagt van iedereen aanpassingen. Werknemers moet zoveel mogelijk thuiswerken, evenementen worden afgelast en wie verkouden is, moet thuisblijven. Dit heeft gevolgen voor lopende contracten, werkgevers en privacy op de werkvloer. Ook voor de wijze waarop zorg aan patiënten kan worden geleverd, heeft de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verruimt daarom de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand.

Verruiming regelgeving

Door het coronavirus en de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting, hebben zorgaanbieders te maken met grote drukte. De NZa vindt het van belang dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. De NZa stelt mogelijke belemmeringen voor zorg op afstand daarom in alle zorgsectoren buiten werking. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact.

Face-to-face consulten

Fysieke face-to-face consulten tussen de patiënt en zorgverlener zijn in beginsel een voorwaarde voor het kunnen declareren van de zorg bij de zorgverzekeraar.

Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, heeft de NZa de regelgeving voor face-to-faceconsulten tijdelijk verruimd. Ziekenhuizen kunnen het eerste consult met een patiënt daarmee ook op afstand doen. Dat betekent een digitaal of telefonisch consult. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is.

De uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Digitaal consult: beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat voorzichtig moet worden omgegaan met het gebruik van (video)chatdiensten. Voor gesprekken waarin gevoelige gegevens worden besproken moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van de beschikbare veilige communicatiemiddelen. Dat is allereerst de telefoon.

Veel zorgorganisaties hebben beveiligde opties om te beeldbellen of te chatten. Deze systemen voldoen aan de strenge normen die er voor de zorg zijn vastgesteld (NEN7510).

Niet alle zorgverleners beschikken over beveiligde opties om te beeldbellen of te chatten. Zij dienen  in dat geval bewust om te gaan met eventuele alternatieven, zoals FaceTime, Skype of WhatsApp. Gebruik deze tijdens de coronacrisis bij hoge uitzondering, is het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Goede zorg gaat in deze crisis boven privacy, maar neem wel belangrijke waarborgen. Zorg daarbij dat u zo min mogelijk gevoelige gegevens bespreekt. Noem bijvoorbeeld geen namen, maar gebruik in plaats daarvan zaken als agendanummering of patiëntennummers. Breng degene om wie het gaat waar het kan wel op de hoogte van de privacyrisico’s bij het bespreken van persoonsgegevens via een consumentenapp. Vraag waar het kan toestemming aan bijvoorbeeld de patiënt met wie u spreekt. Gebruikt u een chatapp als Signal of Whatsapp? Wis dan in ieder geval na elk gesprek de chathistorie. En denk eraan dat u checkt of de app die u gebruikt uw berichten versleuteld verzendt. Beveilig uw internetverbinding met een sterk wachtwoord.

Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen