020 530 0160

Het coronavirus en de AVG II: nieuwe Q&A´s van de Autoriteit Persoonsgegevens

Gepubliceerd op 23 maart 2020 categorieën , ,

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vier nieuwe Q&A´s op haar website gepubliceerd over corona op de werkvloer. Eerder liet de Autoriteit Persoonsgegevens al weten dat werkgevers bijna nooit het recht hebben om zelf medische gegevens van werknemers te registreren. Dit brengt volgens de toezichthouder mee dat de werkgever niet mag bijhouden waar medewerkers op vakantie zijn geweest. Ook de temperatuur van medewerkers mogen werkgevers niet meten en/of vastleggen. Met de nieuwe vragen en antwoorden lijkt de toezichthouders werkgevers tijdens de coronacrisis meer ruimte te bieden.

Mag de werkgever werknemers controleren op corona?

Alleen werkgevers in de zorg mogen werknemers tijdens de coronacrisis controleren op corona. De Autoriteit Persoonsgegevens lijkt daarmee deels terug te komen op haar eerdere strikte benadering. Op andere plekken mogen werkgevers werknemers nog steeds niet controleren op corona. Van alle werkgevers geldt dat zij de richtlijnen van het RIVM dienen op te volgen.

Mag de werkgever werknemers vragen om hun gezondheid te checken?

Van de toezichthouder mogen werkgevers van werknemers verlangen dat zijn hun gezondheid scherp in de gaten houden. Dit geldt vooral als de werknemer niet thuis aan het werk is. De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren, bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten.

Mag de werkgever een zieke werknemer naar huis sturen?

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt ten eerste dat een werkgever een werknemer niet mag vragen naar zijn gezondheid of een test mag afnemen ter controle. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat werkgevers in deze uitzonderlijke tijd van medewerkers mag verlangen dat deze meewerken. Werkgevers mogen medewerkers daarom naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen.

Mag de werkgever een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?

Werkgevers mogen hun werknemers altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle, aldus de toezichthouder. Wanneer de arts vermoedt dat de werknemer het coronavirus heeft, zal deze contact opnemen met de GGD. De GGD overlegt dan met de werkgever over eventuele maatregelen op de werkvloer.

Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen