020 530 0160

Nederlandse netneutraliteit verder aangescherpt?

Gepubliceerd op 6 mei 2014 categorieën ,

Sinds vrijdag 2 mei wordt een beleidsregel over netneutraliteit ter consultatie voorgelegd. Het gaat om een beleidsregel over de definitie van een internettoegangsdienst in de zin van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet, ook wel bekend als het netneutraliteitsartikel. Volgens de regels van dit artikel is het de aanbieder van internettoegangsdiensten niet toegestaan om diensten of toepassingen op internet te belemmeren of vertragen, tenzij er sprake is van één van de in dat artikel genoemde uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om bepaalde diensten op het internet af te knijpen, zodat de eigen diensten voorrang krijgen.

Naar de huidige stand van zaken diensten die los aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld IP-telefonie of IP TV geen internettoegangsdienst. Het is dus toegestaan om binnen de dienst “IP-telefonie” bepaalde soorten verkeer te blokkeren. De beleidsregel beoogt te verduidelijken dat alleen het aanbieden van een enkele losse dienst die via internet geleverd wordt, uitgezonderd is van de werkingssfeer van artikel 7.4a. Zodra aan een eindgebruiker meer dan één losse dienst wordt geleverd, is sprake van het aanbieden van een internettoegangsdienst. Dat geldt dus ook voor de zogenaamde double play en triple play pakketten. Deze pakketten bestaan nu over het algemeen uit internettoegang, telefonie en tv, of een combinatie daarvan, en zullen door deze beleidsregel als één internettoegangsdienst gezien worden.

Als deze beleidsregel in deze vorm wordt aangenomen, betekent dit dat het binnen een triple play pakket niet langer mogelijk is de eigen ‘losse diensten’ een voorkeurspositie te geven boven andere diensten. Traffic management blijft wel mogelijk, maar gelijke soorten verkeer moeten in dat geval gelijk worden behandeld. Het is dan met andere woorden nog wel toegestaan om, wanneer traffic management dat vereist, IP TV voorrang te geven boven bijvoorbeeld e-mail, maar het is dan niet toegestaan om de eigen IP TV dienst voorrang te geven boven de IP TV diensten die via internet door andere aanbieders geleverd worden.

Marktpartijen kunnen tot 30 mei a.s. een zienswijze inleveren, waarin zij argumenten aandragen voor of tegen de voorgestelde beleidsregel.

Bron: internetconsultatie.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen