020 530 0160

Nederland moet uitstoot CO2 beperken, SOLV helpt mee

Gepubliceerd op 25 juni 2015 categorieën 

Gisteren deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een bodemprocedure die door stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat is aangespannen over de uitstoot van broeikasgassen. Nederland moet, aldus de rechtbank, ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Een klinkende overwinning voor stichting Urgenda, die Nederland sneller duurzaam wil maken.

De rechtbank oordeelt dat Nederland een zorgplicht heeft op het gebied van bescherming en verbetering van het leefmilieu. De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau, is een taak van de Staat. De kosten van de opgelegde maatregelen zijn niet onaanvaardbaar hoog, volgens de rechtbank.

Dit vonnis van de rechtbank lijkt wat ver van de TMC-focus van SOLV te liggen, maar het is wel een zeer interessant vonnis. Daarnaast zijn wij van mening dat ook wij een verantwoordelijkheid hebben om onze carbon footprint zo klein mogelijk te houden. Dat gaat met vallen en opstaan, maar op één vlak hebben we het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt. Het papierverbruik is flink teruggedrongen. We delen graag de cijfers met jullie:

 

 

 

Een paperless office zijn we nog niet helemaal, maar we doen ons best om zo min mogelijk papier te verbruiken. Dat is op dit moment nog niet altijd even makkelijk, aangezien digitaal procederen nog geen vaste praktijk is. Dat wordt het wel. Medio 2016 zullen alle advocatenkantoren hun processtukken alleen nog digitaal mogen indienen. We zullen zien of het tegen die gelukt is om printers volledig uit te bannen uit ons kantoor.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen