020 530 0160

Het Europese Hof heeft bepaald: handel in bitcoin is vrijgesteld van BTW

Gepubliceerd op 26 oktober 2015 categorieën ,

De handel in de virtuele valuta bitcoin is belastingvrij. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vorige week bepaald. De handel in bitcoins valt namelijk, net als de handel in traditionele valuta, binnen de vrijstelling van artikel 135 lid 1 onder e van de BTW-richtlijn.

Het Hof moest uitspraak doen in een zaak tussen David Hedqvist en de Zweedse belastingdienst. Hedqvist wil via een onderneming een dienst aanbieden waarbij muntgeld worden omgewisseld tegen bitcoins en vice versa. De commissie voor fiscale vraagstukken is van mening dat de bitcoin op dezelfde wijze als wettige betaalmiddelen wordt gebruikt waardoor er geen btw hoeft te worden betaald bij de aan- en verkoop van bitcoins. De belastingdienst ging hiertegen in beroep. Het Zweedse hooggerechtshof (“Högsta förvaltningsdomstol”) twijfelde of het aan- en verkopen van bitcoins onder de vrijstellingen van de btw-richtlijn vielen en stelde hierover prejudiciële vragen aan het Europese Hof.

Het Europese Hof stelt in eerste plaats vast dat bitcoins geen ander doel dienen dan gebruik als betaalmiddel. Daarover kun je van mening verschillen, maar dat terzijde. Ten tweede stelt hij vast dat een dienst slechts aan btw onderworpen is, wanneer er een rechtstreeks verband ontstaat tussen de verrichter en ontvanger van de dienst, waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. De ontvangen vergoeding vormt hierbij de werkelijke tegenwaarde voor de verleende dienst. Hiervan is sprake bij het aan- en verkopen van bitcoins, aangezien Hedqvist en zijn wederpartijen zich onderling ertoe verplichten om bedragen in bepaalde valuta over te dragen en in ruil daarvoor de tegenwaarde daarvan in bitcoins ontvangen.

Het aan- en verkopen van bitcoins valt daarmee onder handelingen in de zin van de btw-richtlijn welke in beginsel aan btw zijn onderworpen. Echter,  het Europese Hof oordeelde dat er geen btw geheven hoeft te worden over de handel in bitcoins, omdat deze dienst valt onder de vrijstelling van handelingen die “naar hun aard financiële diensten, ofschoon zij niet noodzakelijkerwijs door banken of financiële instellingen behoeven te worden verricht”. Deze vrijstelling ziet op handelingen die betrekking hebben op diensten waarvan een geldoverdracht onderdeel is. Daarvan is sprake nu de bitcoin een contractueel en rechtstreeks betaalmiddel is tussen marktdeelnemers die haar accepteren.

Door de uitspraak van het Europese Hof mag Hedqvist zijn diensten vanaf nu belastingvrij aanbieden.

Met dank aan Lotte Rutgers 

Bron: Automatiseringsgids
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen