020 530 0160

Gokken tijdens het WK: wat mag wel en wat niet?

Gepubliceerd op 4 juni 2014 categorieën 

Over ruim een week begint het WK voetbal en dat is goed te merken. De WK acties kunnen niet gek genoeg en dit is dan ook hét moment om je product of dienst te promoten of een pool te organiseren. Echter is het niet verstandig om een kansspel te organiseren zonder even naar de wettelijke regels te kijken.

Wat mag wel en wat mag niet?
Een kansspel is zonder vergunning van de overheid niet toegestaan. De wet zegt hierover het volgende:

“het is verboden de gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”.

In Nederland is de Lotto met “Toto” de enige aanbieder die een vergunning heeft voor het aanbieden van betaalde weddenschappen op voetbalwedstrijden. Net een weddenschap gesloten met je vrienden? Geen probleem. Gelukkig maakt de wet een uitzondering en is het toegestaan een pool te organiseren met inleg op grond van de Wet op kansspelen wanneer deze pool besloten is en niet-bedrijfsmatig wordt georganiseerd. Een gesloten pool met je vrienden of collega’s is dus wél toegestaan.

Promotionele kansspelen
Als onderneming is het dus niet mogelijk een kansspel voor het WK zonder vergunning te organiseren. Gelukkig biedt de wet met het promotioneel kansspel een goed alternatief. Een promotioneel kansspel is een spel ter promotie van een product en/of dienst. Bij het aanbieden van een promotioneel kansspel hoeft er geen vergunning te worden verleend op grond van de Wet op de Kansspelen maar moet er worden voldaan aan de Gedragscode Promotionele kansspelen. In principe kan iedereen een promotioneel kansspel organiseren, mits je natuurlijk aan de regels voldoet:

– Een aanbieder van een promotioneel kansspel mag tijdelijk éénmaal per jaar één promotioneel kansspel per product, dienst of organisatie aanbieden met een maximum van 20 trekkingen
– De communicatiekosten moeten vooraf aan de deelnemer bekend worden gemaakt en mogen niet hoger zijn dan €0,45.
– De totale economische waarde van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan €100.000,- en moet voorafgaand aan de deelnemer worden medegedeeld.
– De prijzen en premies bevatten een beschrijving waaruit de economische waarde blijkt
– De prijzen en premies mogen niet in strijd zijn met de goede smaak, goede zeden en fatsoen
– Aanwijzing van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze en de resultaten moeten binnen drie maanden na beëindiging van het promotioneel kansspel bekend worden gemaakt
– Een oproep tot deelname mag niet misleidend, onvolledig of valse verwachtingen wekken
– De algemene spelvoorwaarden moeten gratis ter beschikking worden gesteld en op eenvoudige wijze te raadplegen zijn en mogen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd
– Een minderjarige moet bij deelname altijd toestemming krijgen van zijn ouder(s)
– Een ieder moet de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de aanbieder over een overtreding van een van de bepalingen uit de gedragscode.

Er bestaan twee kleine uitzonderingen op de gedragsregels voor een klein promotioneel kansspel. Dit zijn kansspelen waarbij de totale waarde van de prijzen of premies ten hoogste €4.500,- is. Een klein promotioneel kansspel mag in tegenstelling tot een ‘gewoon’ promotioneel kansspel meerdere keren per jaar worden aangeboden voor hetzelfde product, dienst of organisatie en de aanbieder van een klein promotioneel kansspel is niet verplicht om algemene spelvoorwaarden op te stellen. Alle overige genoemde gedragsregels blijven van toepassing. 

Wil je daarnaast ook nog reclame maken? Zie dan onze blog over reclame en merchandise tijdens het WK 2014!

Auteur: Yasemin Karadavut

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen