020 530 0160

Getty Image krijgt het lid op de neus in auteursrecht zaak. Waarom?

Gepubliceerd op 3 december 2014 categorieën , ,

Tros had op haar site van TrosRadar een drietal foto’s staan. Hiervoor was geen toestemming gevraagd van de auteursrechthebbende Getty Images. Tros wilde best betalen, maar wilde dan wel eerst weten of Getty wel de auteursrechthebbende dan wel gemachtigd was om op te treden namens de fotografen. Tros betwistte ook de hoogte van de gevraagde schadevergoeding: € 2.410,80.

De zaak werd een principe kwestie en kwam voor de rechtbank.

Getty wilde niet alleen een hoger bedrag dan haar gebruikelijke licentietarieven, maar ook dat Tros een algemeen verbod onder dwangsom van € 5.000 per dag zou worden opgelegd. Dat zou inhouden dat als Tros nog een keer zonder toestemming een of meer (andere) stockfoto’s van Getty Images zou gebruiken, Tros gelijk die dwangsom zou moeten betalen, naast de eventuele schadevergoeding. Tevens wilde Getty Images dat op de site van TrosRadar een rectificatie gedurende 3 maanden zou worden geplaatst.

Dat alles gaat ook de rechtbank te ver.

Getty wenste een schadevergoeding van 3 maal de gebruikelijke licentievergoeding (€ 3.663) plus vergoeding voor de gemaakte buitengerechtelijke kosten (€ 1.200). Tros stelde dat 1,25 maal de gebruikelijke licentievergoeding, een redelijke schadevergoeding zou zijn.
De rechtbank geeft de Tros daarin gelijk. Nu iedereen bij Getty toestemming kan kopen om de stockfoto’s te gebruiken is er geen sprake van aantasting van de exclusiviteit. Ook het beroep op artikel 27 Auteurswet baat Getty niet, nu dat artikel slechts de rechter de bevoegdheid geeft de schade forfaitair vast te stellen, maar niet hoe dat schadebedrag berekend moet worden. Ook Getty’s stelling dat het schadebedrag een afschrikwekkende functie en/of een punitief karakter moet hebben wordt niet gehonoreerd. Getty’s vordering tot betaling van de buitengerechtelijke kosten wordt ook afgewezen, omdat deze kosten niet waren onderbouwd.
Getty krijgt uiteindelijk het luttele bedrag van € 1.416,25 als schadevergoeding toegewezen.

Ook het algemene verbod met dwangsom wijst de rechtbank af. Voor zo’n algemeen verbod is alleen plaats als er een reële dreiging is dat op aanzienlijke schaal inbreuken zal worden gepleegd. Dat Tros nog drie andere afbeeldingen uit de Getty collectie had gebruikt, maakte dat niet anders. Interessant is dat de rechtbank mee gaat in het verweer van TROS dat een dergelijk algemeen verbod, een beperking van de vrijheid van meningsuiting zou zijn en een ongewenst chilling effect zou kunnen hebben.

Voor de rectificatie is ook geen plaats. Het is een ingrijpende maatregel die niet gerechtvaardigd wordt “door de naar omvang en duur betrekkelijk geringe inbreuken waaraan TROS zich schuldig heeft gemaakt.

Deze uitspraak kan voor Getty niet als een verrassing zijn gekomen. Uit de Conclusie van de AG van de Hoge Raad in de zaak KPN/Pretium uit 2008 en daarin aangehaalde rechtspraak was al duidelijk dat een algemeen verbod met dwangsom niet zomaar wordt toegewezen. Uit de verschillende Cozzmoss-zaken was ook duidelijk dat een schadevergoeding niet heel veel meer zal zijn dan 1,25 maal de normale licentievergoeding. Ook een rectificatie voor het gebruik van 3 foto’s op een site is erg veel gevraagd, in een zaak waar het gaat om het gebruik van 3 stockfoto’s – weliswaar zonder toestemming – die iedereen tegen betaling mag gebruiken.

Waarom heeft Getty dan toch geprobeerd het onderste uit de kan te halen, terwijl het aannemelijk was dat ze het lid op de neus zou krijgen?

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen