020 530 0160

Gemeenten scoren dikke onvoldoende met digitale informatievoorziening sociaal domein

Gepubliceerd op 1 oktober 2014 categorieën , ,

Uit onderzoek van de SIMgroep, een dienstverlener van de overheid, blijkt dat gemeenten zwaar achterlopen met het inrichten van hun digitale informatievoorziening en dienstverlening binnen het sociaal domein. Slechts 17 van de 403 onderzochte gemeenten halen een voldoende en meer dan 120 scoren een zware onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer is een schamele 4,3…

Door de decentralisaties komt de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening en e-dienstverlening per 1 januari bij de gemeenten te liggen. SIMgroep onderzocht de stand van zaken en lette daarbij op de kwaliteit en de volledigheid. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten ernstig tekort schieten. Van de betreffende diensten wordt slechts 11% digitaal aangeboden en dat aanbod is dan vaak nog zwaar onder de maat. Als oorzaken gaven gemeenten aan dat er een gebrek aan focus op dit domein is en daarnaast vaak sprake van onderbezetting. Ook zien velen de noodzaak tot informatievoorziening aan de burgers via de digitale weg eenvoudig niet.

Gemeenten worden geacht dichter bij de burger te staan dan de centrale overheid, reden voor drie grote decentralisaties binnen het sociaal domein. Op het terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen worden per 1 januari 2015 taken overgeheveld naar de gemeenten. Vanaf dat moment moeten burgers terecht kunnen bij de gemeente met hun vragen, of voor meldingen en adviezen. De digitale informatievoorziening en dienstverlening moeten dan wel op orde zijn. De tijd gaat dringen. En dat is wat mij betreft een understatement…

Lees hier het hele bericht op AutomatiseringGids.nl.

 

Bron: AutomatiseringGids
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen