020 530 0160

Een goed begin is het halve werk – Het recht op inzage

Gepubliceerd op 23 november 2016 categorieën , ,

In toenemende mate zetten bedrijven data in het middelpunt van hun bedrijfsvoering. Wie dit niet doet, loopt kansen mis en riskeert zijn concurrentievoordeel te verliezen. Ondanks de voordelen, kunnen er ook problemen ontstaan indien die data onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Verricht een bedrijf bijvoorbeeld kredietwaardigheidsonderzoek naar nieuwe klanten, dan kan het voorkomen dat dit gebeurt op basis van onjuiste of onvolledige data met als gevolg een onterechte weigering van de klant. Wordt een consument geconfronteerd met zo’n onterechte weigering (oftewel datadiscriminatie), dan kan hij dit sinds kort (online) melden aan de consumentenbond.  

Om de consument extra bescherming te bieden tegen dergelijke datadiscriminatie, heeft de consumentenbond het nieuwe meldpunt ‘de dupe van je data’ in het leven geroepen. Op haar website worden consumenten o.a. gewezen op hun recht op inzage en kunnen zij melding doen van datadiscriminatie. Het wordt daardoor makkelijker gemaakt voor consumenten om gebruik te maken van hun recht op inzage. Belangrijk dus om als bedrijf hier goed op voorbereid te zijn.

Het recht op inzage is afkomstig uit de wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) en heeft als doel de consument inzage te geven in de gegevens die een bedrijf over hem heeft. Vraagt iemand om inzage, dan moet het bedrijf diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

·         of het bedrijf  zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja;

·         om welke gegevens het gaat;

·         wat het doel is van het gebruik;

·         aan wie het bedrijf de gegevens eventueel heeft verstrekt;

·         wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is. (bron: AP)

Afhankelijk van het formaat en de organisatie van het bedrijf, kan het verzamelen van deze informatie erg lastig zijn. Verschillende afdelingen verzamelen verschillende gegevens en communiceren niet altijd even goed met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan ‘sales’ die contactgegevens hebben, ‘finance’ die betaalgegevens hebben en ‘IT’ die gebruikersgegevens hebben.

Blijkt na inzage dat er iets mis is met de data, dan kan de consument bovendien een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens indienen die feitelijk onjuist blijken te zijn, of onvolledig of irrelevant blijken te zijn voor het door jouw opgegeven doel in je privacy statement. Neem bijvoorbeeld een winkel die via de mail commerciële aanbiedingen naar zijn klanten wil sturen, maar vervolgens ook telefoonnummers en rekeningnummers verzamelt. Dergelijke gegevens zijn irrelevant voor het opgegeven doel en zullen dan ook op verzoek van de consument verwijderd moeten worden.

Afhankelijk van de interne (technische)organisatie van een bedrijf, kan een verzoek tot inzage een behoorlijk last vormen. Het is dan ook zeer aan te raden hier goed op voorbereid te zijn en vooraf een helder plan op te stellen om snel en volledig aan een dergelijk verzoek te kunnen voldoen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Remco Bakker

publicaties

Gerelateerde artikelen