020 530 0160

Digital Single Market: nieuwe verordening Privacy en Elektronische Communicatie

Gepubliceerd op 11 januari 2017 categorieën , ,

Gisteren heeft de Europese Commissie haar volgende grote initiatief geopenbaard met betrekking tot de Digital Single Market: een nieuwe verordening over vertrouwelijkheid van elektronische communicatie. Het voorstel voor de verordening Privacy en Elektronische Communicatie vervangt een bestaande richtlijn uit 2002 en geeft een update aan de bestaande regels naar de huidige stand van de technologie. De verordening is een aanvulling op de General Data Protection Regulation, die in werking treedt in mei 2018. Het voorstel waarborgt de privacy van de gebruiker met betrekking tot de inhoud en metadata van elektronische communicatie. Daarnaast worden er simpelere regels geïntroduceerd met betrekking tot cookies. Door de huidige ePrivacy-richtlijn te vervangen met een direct toepasbare verordening zal in de hele EU hetzelfde beschermingsniveau gelden met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijkheid van elektronische communicatie.

Update huidige regulering

Sinds de laatste herziening van de ePrivacy-richtlijn in 2009 maken steeds meer consumenten en bedrijven gebruik van internetdiensten. Echter, deze richtlijn is slechts van toepassing op traditionele telecomoperators. Met het nieuwe voorstel van de Verordening Privacy en Elektronische Communicatie worden nu ook zogenaamde Over-The-Top diensten zoals Whatsapp en Gmail aangemerkt als elektronische communicatiedienst in de zin van deze verordening. Dit houdt in dat de voorgestelde regels niet alleen van toepassing zullen zijn op traditionele leveranciers van communicatiediensten zoals ISP’s en telecomproviders, maar ook op ‘internet-based voice’ en ‘internet-messaging’ diensten. Hierbij zal privacy worden gewaarborgd op zowel de inhoud van communicatie als op metadata (bijvoorbeeld: tijd, plaats en duur van een oproep).

Cookieregels

Het huidige cookiebeleid zorgt voor een grote hoeveelheid verzoeken om cookies te accepteren (of weigeren) bij het bezoeken van websites. Dit zal met het nieuwe voorstel veranderen door de introductie van een meer simpele manier om deze cookies  te accepteren of weigeren. Door middel van bepaalde browserinstellingen moet de bezoeker zelf kunnen waken over zijn privacygevoelige informatie, zonder elke keer te worden geconfronteerd met de cookiemelding. Ook interessant is dat in de verordening expliciet wordt opgenomen dat het niet nodig is toestemming te vragen voor het plaatsen van analyticscookies.

De nieuwe regels betreffen geen  verbod op adverteren, het gebruik van cookies door websites of andere manieren om consumentengedrag te monitoren. Het voorstel dient ertoe de gebruiker de mogelijkheid te geven om via zijn browserinstellingen zijn toestemming te geven (of juist te onthouden).

Het voorstel zal nog moeten worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de EU-lidstaten, wat ongetwijfeld een lang onderhandelingsproces zal worden. De Commissie stuurt aan op de inwerkingtreding van de verordening in mei 2018, samen met de  inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation. 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen