020 530 0160

De Lotto vs. Mr.Bookmaker

Gepubliceerd op 29 december 2005 categorieën 

Het vonnis inzake De Lotto vs. Mr.Bookmaker, waarover ik vorige week berichtte, is nu gepubliceerd. In het vonnis wordt geoordeeld dat Mr.Bookmaker in strijd met art. 1 sub 1 Wet op de Kansspelen (Wok) door gelegenheid te bieden deel te nemen aan kansspelen. Daardoor handelt zij tevens onrechtmatig jegens De Lotto, omdat zij zich daarmee een ongeoorloofde voorsprong in haar concurrentiepositie jegens De Lotto verschaft. Hieronder wordt het vonnis kort besproken.


Schikkingovereenkomst


Opmerkelijk in deze zaak is dat De Lotto al in juni 2003 voor de Rechtbank Zwolle een kort geding tegen Mr.Bookmaker had aangespannen. Dit geding is destijds ingetrokken aangezien er een schikkingsovereenkomst werd gesloten waarin ondermeer werd bepaald dat Mr.Bookmaker deelname vanuit Nederland zoveel mogelijk onmogelijk zou moeten maken. Mr.Bookmaker kon aan deze verplichting ontsnappen indien het Hof in de Ladbrokes zaak zou oordelen dat het aanbieden van kansspelen op internet vanuit het buitenland wel is toegestaan.


Het feit dat Mr.Bookmaker de schikkingsovereenkomst had geschonden, kon echter niet de grondslag van de vordering van De Lotto zijn. De Voorzieningenrechter mag namelijk op grond van artikel 6 sub a Rv geen kennis nemen van een dergelijke vordering aangezien de Nederlandse rechter alleen rechtsmacht heeft als een verbintenis in Nederland zou moeten worden uitgevoerd. Voor De Lotto was dit echter geen probleem omdat de Voorzieningenrechter wel kennis kan nemen van een vordering voor zover daaraan een onrechtmatige daad ten grondslag ligt.


Verweer


Het verweer van Mr.Bookmaker dat de Wok in strijd zou zijn met artikel 49 EG Verdrag wordt door de Voorzieningenrechter door middel van verwijzingen naar de arresten van het Hof en de HR in de Ladbrokes zaak afgewezen.


Daarnaast beroept Mr.Bookmaker zich tevens op privacy regelgeving. Zij meent dat zij door het gebruik geo-locatiesoftware om Nederlanders te blokkeren, in strijd handelt met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunciatiewet (Tw) en Europese regelgeving. De Voorzieningenrechter verwerpt dit verweer door simpelweg te stellen dat Mr.Bookmaker dan maar een andere manier moet vinden om Nederlanders te blokkeren.


Wel wil de Voorzieningenrechter nog het een en ander opmerken over dit verweer. De Voorzieningenrechter is met Mr.Bookmaker van oordeel dat het blokkeren van Nederlanders een verwerking van persoonsgegevens oplevert. Deze verwerking wordt echter uitgevoerd door Mr.Bookmaker op Malta. Dit heeft tot gevolg dat de Wbp niet van toepassing is op deze verwerking.  Vervolgens oordeelt de Voorzieningenrechter dat de inbreuk op de Tw te weinig is uitgewerkt. Ten slotte kan een beroep op de Richtlijn niet slagen aangezien deze niet direct tussen Mr.Bookmaker en De Lotto geldt.


Bodemprocedure


Overigens loopt op Malta een bodemprocedure die Mr.Bookmaker heeft aangespannen tegen De Lotto waarin een verbod wordt gevorderd voor De Lotto om op te treden tegen kansspelen die Mr.Bookmaker aanbiedt.


Lees hier het vonnis:  www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU8824

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen