020 530 0160

De (concept) betrouwbaarheidstoets voor online kansspelaanbieders

Gepubliceerd op 23 juli 2019 categorieën 

Met de wet Kansspelen op afstand (“Koa”) kunnen online aanbieders in aanmerking komen voor een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen. Deze wet maakt online gokken onder strikte voorwaarden legaal. Mogelijke vergunningsaanvragers moeten een zogenaamde betrouwbaarheidstoets doorstaan. Hoe aanvragers deze toets kunnen halen is uitgewerkt in de concept-beleidsregel die de Kansspelautoriteit (“Ksa”) deze maand heeft gepubliceerd.

De toets is als volgt. De aanvrager moet zich twee jaar voorafgaand aan het indienen in ieder geval hebben onthouden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten. Daarbij wordt gekeken naar een aantal criteria. Als er van één of meer van deze criteria sprake is, krijgt de aanvrager geen vergunning.

Was er een website met de extensie.nl?

Gebruikte de aanbieder de Nederlandse taal?

Gebruikte de aanbieder betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door                            Nederlanders worden gebruikt?

Heeft de aanbieder reclame gemaakt op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de            Nederlandse markt?

Werd er voor het aanbod gebruik gemaakt van een of meer domeinnamen met   daarin        typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met                                          kansspelaanduidingen?

Bevatte(n) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden één of meer                kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden?

Aan de regeling ligt ten grondslag dat aanbieders die in het verleden illegaal kansspelen hebben aangeboden (namelijk zonder vergunning) in beginsel niet als betrouwbaar aangemerkt kunnen worden, maar dat anderzijds ten behoeve van een effectieve kanalisatie voldoende aanbod noodzakelijk is. Deze regeling is volgens de Ksa alleen bedoeld om te bewerkstelligen dat er snel na inwerkingtreding van de Wet Koa een legale online markt ontstaat. Met de Wet Koa is namelijk beoogd om de in kansspelen geïnteresseerde consument te leiden naar een veilig en gecontroleerd aanbod van online kansspelen (kanalisatie). Zonder een bepaalde mate van inschikkelijkheid jegens aanbieders die in het verleden de wet hebben overtreden, bestaat volgens de Ksa het risico dat er geen gecontroleerde markt ontstaat of zal de markt te zwak zijn om een substantiële kanalisatie te realiseren. Zo snel de gecontroleerde markt is gerealiseerd, zal de noodzaak verdwijnen om inschikkelijk te zijn jegens aanvragers die in het verleden de wet hebben overtreden. Deze regeling heeft daarom een beperkte looptijd. Bijgevolg kan voor organisaties die in een later stadium een vergunning aanvragen een strengere toets gelden.

Deze concept-beleidsregel zal deel uitmaken van een bredere beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van aanvragers. Naast betrouwbaarheidseisen stelt de wet Koa eisen op het gebied van verslavingspreventie, financiën en bedrijfsvoering.

Een vergunning aanvragen kan waarschijnlijk per 1 juli 2020. Partijen die geïnteresseerd zijn in een Koa-vergunning kunnen de Koa-aanvraag pagina van de Ksa raadplegen. Uiteraard kunt u met ons contact opnemen voor meer informatie en advies over Koa-aanvragen.

Bron: kansspelautoriteit.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen