020 530 0160

Bulgarije stelt open source verplicht bij overheidsaanbesteding

Gepubliceerd op 5 juli 2016 categorieën ,

Wie voor de Bulgaarse overheid een softwareapplicatie ontwikkelt, is vanaf nu verplicht om de broncode van de software vrij te geven. Een overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor hij bijhouden van de publieke repository waar alle code in komt te staan. Een wetsvoorstel van die strekking is onlangs aangenomen en in werking getreden. Een nieuw artikel 58a in de Electronic Governance Act stelt:

 

“Upon preparation of technical and functional assignments for public procurement to develop, upgrade or implementation of information systems and e-services, administrative authorities must include the following requirements:

1.     when the subject of the contract includes the development of computer programs:

a.     computer programs must meet the criteria for open source software;

b.     all copyright and related rights on the relevant computer programs, their source code, the design of interfaces and databases which are subject to the order should arise for the principal in full, without limitations in the use, modification and distribution;

c.     development should be done in the repository maintained by the Agency in accordance with Art. 7c pt. 18”

 

Wat wordt verstaan onder ‘open source software’ zoals hierboven omschreven, wordt later in de wettekst (Bulgaars) gedefinieerd:

 

“Open Source Software” is software whose source code is publicly available for free with the right to review and rightly editing under conditions set by the copyright holder.”

 

Met het gebruik van opensourcesoftware worden meerdere doelen nagestreefd. In de eerste plaats is er de overtuiging dat wat met publiek geld betaald wordt, ook publiek beschikbaar zou moeten zijn. Daarnaast zou opensourcesoftware veiliger zijn, doordat de opensourcecommunity kwetsbaarheden snel kan detecteren en dichten. In het verleden zijn er in Bulgarije blijkbaar veel kwetsbaarheden in IT-systemen van de overheid jarenlang ongedicht gebleven, om de eenvoudige reden dat het onderhoudscontract op de software verlopen was.

 

India

In India werd vorig jaar in zekere mate ook al een verplichting tot het gebruik van open source software opgelegd aan centrale en decentrale overheden. Die verplichting ging echter minder ver. In aanbestedingen moest een eis worden opgenomen dat in de aanbieding rekening gehouden moest worden met open source software. Wanneer je dat niet doet, moet je dat gemotiveerd onderbouwen.

 

Nederland

In Nederland geldt op dit moment geen verplichting om open source software te gebruiken. In de tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT stelt minister Kamp dat het Rijk met name bij gelijke geschiktheid voor opensourcesoftware kiest. Wel wordt het gebruik van open standaarden zoveel mogelijk aangemoedigd.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen