020 530 0160

Brits duo veroordeeld voor verboden via Whatsapp verkregen content

In Groot-Brittannië zijn twee mannen veroordeeld wegens het bezit van extreem pornografisch materiaal dat zij naar zeggen ongevraagd via Whatsapp toegestuurd hadden gekregen. De rechter legde een straf op van 500 pond en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Een milde straf, omdat de rechter meent dat het een groot verschil maakt of iemand actief op zoek gaat naar illegale content, of dat deze ongevraagd is ontvangen van een derde.

Beide mannen erkenden schuldig te zijn aan het bezit van de choquerende, extreem pornografische afbeeldingen en video’s. Deze content zou ongevraagd door een onbekende via Whatsapp aan hen zijn verzonden. Het is inderdaad mogelijk om via Whatsapp berichten te ontvangen, zonder de afzender te kennen. Eén van de mannen gaf aan de video’s niet hebben afgespeeld en te hebben verwijderd, maar dat hij niet wist dat de video’s ook automatisch waren opgeslagen op zijn smartphone. Ook dit is mogelijk, hoewel deze functie van automatisch opslaan ook uitgezet kan worden.

Het bezit van de illegale content kwam aan het licht in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het duo vanwege een heel ander delict. In Groot-Brittannië geldt de zogenaamde decryptieplicht: er moet gehoor worden gegeven aan een verzoek van opsporingsambtenaren om inlogcodes van bijvoorbeeld smartphones te verstrekken. Een dergelijke decryptieplicht kennen we in Nederland nog niet, maar het moeten opvolgen van een decryptiebevel maakt ook onderdeel uit van het Wetsvoorstel aanpak computercriminaliteit (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (ook wel: computercriminaliteit III).

De Raad voor de Rechtspraak heeft in zijn advies over dit wetsvoorstel kritische kanttekeningen geplaatst bij het decryptiebevel, omdat de Raad er op voorhand niet van overtuigd is dat het gedwongen moeten meewerken aan het verstrekken van inlogcodes niet in strijd is met het beginsel dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken (het zogenaamde nemo-tenetur beginsel). Wij blogden hier al eerder over na het uitkomen van het voornoemd advies van de Raad voor de Rechtspraak. Het is de verwachting dat het wetsvoorstel binnenkort wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees hier het hele bericht op Webwereld.

Bron: Webwereld, SOLV-blog
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen